Levé pozadí

Prostory

Celý FIR Praha je poměrně hustě rozparcelován mnoha speciálními prostory různého významu. Pro pohyb civilních letadel je nutné znát z nich vyplývající omezení a v případě letů OAT znát jejich možné využití. Tyto prostory mohou být rezervován (tato skutečnost je, v reálném prostředí zveřejňována na stránkách ŘLP formou dokumentů AUP/UUP), či může být přímo aktivován příslušným stanovištěm ŘLP. Jelikož v divizi zatím není vytvořen rezervační systém s navazujícím vytvářením vAUP a generováním sectorfile, setkáme se na síti pouze s pojmem "aktivace prostoru".MCTR a MTMA jsou stručně řečeno ekvivalentem stejných civilních prostorů kolem řízených letišť, jen jejich provoz řídí vojenské složky. V případě určitých typů uvnitř probíhajících činností může být civilnímu letadlu odepřen do těchto prostorů přístup.

Dočasně rezervovaný prostor (TRA) je dle předpisu definovaná část vzdušného prostoru za normálních okolností, v pravomoci jedné složky letectví, která je na základě společné dohody dočasně rezervovaná pro specifické použití jinou složkou letectví (např. letecké továrny pro testovací lety, armáda pro OAT lety, aeroklub pro lety kluzáků). Přes aktivovaný prostor TRA může na základě ATC povolení proletět jiný provoz. Spodní hranice TRA nesmí nikdy dosahovat až na zem.

Dočasně vyhrazený prostor (TSA) je definovaná část vzdušného prostoru za normálních okolností, v pravomoci jedné složky letectví, která je, na základě společné dohody dočasně vyhrazená, pro výhradní použití jinou složkou letectví (téměř vždy armádní OAT lety) a přes kterou v době jejich aktivace nebude povolen průlet jiného provozu . Těmto prostorům se také řídá koridory nízkého navádění a slouží pro přízemní přelety letadel z vojenských letišť do výcvikových prostorů (dlouhé "nudle" na mapě). Jejich vertikální hranice je od 300ft do 1000ft AGL a mají šířku 5km.

Omezený prostor (LK R) je definovaná část prostoru, mající různé vertikální i horizontální hranice, kde probíhá obvykle různá činnost speciální povahy (střelby, letecké dny, ochranné pásmo jad. elektráren), přes kterou může na základě ATC povolení proletět jiný provoz.

Zakázaný prostor (LK P) je část prostoru od země do různé výšky, sloužící k ochraně pozemních objektů. Označováno též jako prohibited area nebo No-fly zone. Např.: Pražský hrad, Temelín, Dukovany.

Nebezpečný prostor (LK D) je definovaná část prostoru, s různým ohraničením, přičemž spodní hranice bývá často země, kde je nebezpečné se letadlem pohybovat (vypouštění plynu, likvidace výbušnin, ...) . Doporučuje se obletět.


Mapa rozmístění prostorů v LKAA FIR ke stažení


Příklady využití některých prostorů

LK TRA70-.Zkušební lety z LKPR a LKVO; veškeré druhy vojenských OAT letů (VTP, vzdušný boj, skupinové lety, stoupání do prostoru "RT01" - nadzvuk)

LK TRA61+62- Veškeré druhy OAT letů z Vodochod LKVO; vojenské lety ze Kbel LKKB

LK TRA56+57- Výcvikové lety CLV v Pardubicích LKPD

LK TRA71-73- Nácviky přistání do terénu z LKPD

LK TRA76-80- Vojenské výcvikové lety (VTP, vzdušný boj, navedení na cíl, skupinové lety)

LK TRA50+51- Lety kluzáků ve velkých výškách

LK TRA88- Výcvikové lety L39 z letiště Plzeň-Líně LKLN

LK R1+R3A- Vojenské střelby na pozemní cíle


Aplikace na IVAO:

V případě, že se hodláte pohybovat v prostorech MCTR a MTMA vojenských letišť, kontaktujte příslušného řídícího (např. LKCV_M_TWR, LKCV_M_APP), nebo vojenskou oblast (LKAA_M_CTR), nebo pokud není dostupné vojenské řízení, tak příslušného civilního řídícího.

Pokud hodláte využívat některého ze speciálních prostorů (TRA, TSA, LK R), je zde popsáno, jak postupovat.

Plánování letu do pracovního prostoru

Při plánování letu do některého z prostorů postupujeme dle klasických pravidel pro plánování ZDE.

K vyznačení činnosti v prostoru používáme v poli "route" indikáor STAY1/xxxx, kdy "xxxx" je tzv. "playtime", čili plánovaná doba činnosti v prostoru. Bod předcházející indikátoru STAY je bod, přes který do prostoru vstupujeme. Může to být, v případě letů IFR, bod na trati ATS, či radionavigační zařízení a v případě VFR letů nějaký význačný bod. Za indikátorem STAY1 bude naopak bod, přes který prostor opouštíme. Body se mohou shodovat a měli by se nacházet uvnitř nebo v blízkosti daného prostoru. Vůči bodům můžeme uvést změny hladiny, rychlosti, pravidel (IFR/VFR) nebo typu letu (GAT/OAT). Př.: .....BULEK VFR STAY1/0025 PK/N0320F120 IFR.......

Označení prostoru, rozsah využití prostoru a druh činnosti, kterou hodláme v prostoru vykonávat zapíšeme volnou řečí do pole "other information", za pomoci indikátoru STAYINFOx/......., kdy číslo "x" se shoduje s jednotlivými indikátory STAY v poli "route". Př.: STAYINFO1 / NACVIK VYSSI PILOTAZE V TRA70 OD FL130 DO FL280

Průběh letu do pracovního prostoru

Před samotným provedením letu je nutno si daný prostor, který hodláme využívat, aktivovat.

V případě, že není online žádné stanoviště ŘLP, oznámíme skutečnost o aktivaci prostoru na společném kmitočtu UNICOM 122.800 MHz a to například frází: "Activation LK TRA70 from FL130 up to FL280, military traffic, 1x SB39 Gripen".

Pokud je online některé z příslušných stanovišť ŘLP, tedy především LKKA_E_CTR nebo, nachází-li se prostor v CTA Brno, či Ostrava, tak LKTB/LKMT_APP. Kontaktujeme,ještě před vzletem, některé z těchto stanovišť pomocí textu a vyžádáme si aktivaci prostoru. Např. frází: "Žádám aktivaci TRA70 od FL130 do FL280 pro nácvik vyšší pilotáže, 1x Gripen". Řídící vyhodnotí situaci a pokud uzná za vhodné, prostor aktivuje a potvrdí frází: "TRA70 aktivováno od FL130 do FL280".Následně zajistí, aby se v prostoru nenacházel jiný provoz, či pod podmínko koordinace umožní jinému provozu průlet.

Po ukončení činnosti a opuštění prostoru opět u řídícího žádáme deaktivaci prostoru.