Levé pozadí

Základní informace


Letové hladiny v Evropě

Působnost ATC stanovišť

Při přihlašování do sítě pomocí IvAc si musíte zvolit ATC pracoviště, na kterém budete pracovat. Systém vás považuje za aktivního řídícího pouze v případě, kdy použijete jednu s následujících přípon: DEL, GND, TWR, APP, CTR, FSS. V ostatních případech (například jste "pozorovatel" - observer (přípona OBS) nemáte přístup k ATC kanálu a můžete komunikovat pouze na frekvenci 199.999 (týká se pouze textového režimu).

xxxx_GND

Ground Controller - Pracoviště Ground - Řídí pohyb letadel na provozní ploše letiště, avšak pouze na pojížděcích drahách a na odstavných plochách, nikoliv na aktivních vzletových a přistávacích drahách. Kdykoliv letoun potřebuje vjet na aktivní dráhu, musí být zajištěna koordinace s pracovištěm Tower - Věž. (viz postupy LKPR_GND)

Koordinace

Pro odlety - letoun je předáván na TWR před dosažením vyčkávacího místa aktivní vzletové dráhy.

Pro přílety - letoun je předáván z TWR po uvolnění aktivní dráhy.

xxxx_TWR

Tower Controller - Pracoviště Věž - "Vlastní" vzletové a přistávací dráhy a letový prostor až do vzdálenosti přibližně 10NM od letiště. Dává letadlům povolení ke vzletu a přistání a spravuje VFR okruhy.

Koordinace

Pro odlety - letoun je předáván na DEP či APP po vzletu (IFR) nebo když opouští tzv. CTR zónu daného letiště (VFR).

Pro přílety - letoun je předáván z APP jakmile je usazen na finále (cca 10NM pro IFR) nebo před vstupem do CTR zóny daného letiště, (VFR)

xxxx_APP

Approach Controller - Pracoviště Approach - Řídí prostor až do cca 30NM od letiště do výšky od 12000ft do 18000ft (liší se dle lokálních pravidel. V ČR je to pro LKPR_APP do FL 165, pro LKMT_APP a LKTB_APP do FL 125, pro LKKV_APP do FL095). Odbavuje veškerý provoz přilétající či odlétající z jednoho či více letišť v rámci horizontálních hranic svého sektoru, nebo-li TMA.

Koordinace

Pro odlety - předává stoupající IFR let na pracoviště CTR před dosažením koordinační letové hladiny (tj. FL095, FL125 a FL165 - dle místních postupů). VFR je předáván při opuštění prostoru kontrolovaného pracovištěm APP.

Pro přílety - IFR let je předáván v klesání z CTR před dosažením koordinační letové hladiny (tj. FL095, FL125 a FL165 - dle místních postupů) a VFR let před vstupem do prostoru řízeného pracovištěm APP.

xxxx_DEP

Departure Controller - Pracoviště Departure - pracoviště obsazené jen na frekventovaných letištích, které ma za úkol zmenšit zatížení řídících na pracovišti APP tím, že přebírá veškeré odlety a navádí je co nejrychleji pryč od příletů, které řídí pracoviště APP.

xxxx_CTR

Center Controller - Pracoviště Oblast - vlastní veškerý prostor neřízený pracovišti APP a TWR. Řídí letadla po dobu vlastního letu, a zaručují jejich bezpečnou dopravu z bodu A do bodu B, až do okamžiku, kdy letadlo klesá a je předáno na pracoviště APP.

Koordinace

Pro odlety - IFR let je předáván z DEP či APP dříve než dosáhne horní hranice prostoru řízeného DEP či APP.

Pro přílety - předává letadlo na pracoviště APP před dosažením hranice popsané výše.

Poznámka: Pracoviště Oblast v našich virtuálních podmínkách velice často zastupuje nepřítomné ATC pro pracoviště APP/TWR/GND na všech letištích patřících do řízené oblasti. Zvládat korektně takový rozsah činností může být velmi náročné a nezkušení řídící bývají brzy přetíženi. Pro méně zkušené řídící doporučuji začít na jiném pracovišti - například TWR.

xxxx_FSS

Station - Stanice letových služeb - pokrývají rozsáhlé území (např. celou Evropu) a poskytují podporu pilotům a řídícím. Dávají pilotům informace o počasích a frekvencích jiných řídících.

xxxx_DEL

Clearence Delivery - Pracoviště Delivery - Pracoviště dává letová povolení letadlům před zahájením letu. Ve virtuálním světě je toto pracoviště používáno zřídka.

Obecně

"xxxx" v uvedených případech znamená kód pro identifikaci oblasti, ve které řídící pracuje. Těmto kódům říkáme ICAO kódy a mohou být nalezeny na stránkách IVAO.

Například Ruzyně je "LKPR", takže Ruzyně věž bude mít kód LKPR_TWR.

Pracoviště Radar používají také ICAO kódy, avšak kontrolují větší oblasti, než je jedno letiště, a tak mají speciální kódy označující danou oblast. Pro pracoviště Praha Radar, kontrolující celou ČR to bude kód LKAA_CTR, pro Paříž Center pokrývající asi jednu pětinu Francie to bude LFFF_CTR a EUR_FSS je Evropská Stanice letových služeb.

Pokud se připojujete z tréninkových důvodů, vložte do svého znaku navíc písmeno T. například EGLL_T_TWR nebo LKAA_T_CTR. Vložené písmeno T znamená, že se jedná o tréninkové připojení, vaše pozice aktivovaná pro trénink pilotů či řídících a místo standardní frazeologie a postupů musí piloti i řídící očekávat, že mohou být využívány pauzy v letu, různá vysvětlení na kanále TS atd. Piloti, kteří chtějí létat "jako ve skutečnosti" by se měli takovému prostoru vyhnout, neboť tréninkové připojení bude jistě realismus postrádat. Toto označení je zavedeno ze tří důvodů:

  1. aby si zkušení piloti nestěžovali na nedostatek realismu a nízkou výkonnost takových řídících
  2. aby si nezkušení piloti mohli vyzkoušet ONLINE let s řídícím, který je připraven jim pomoci
  3. aby si nezkušení řídící mohli vyzkoušet provoz v rozumné hustotě a s piloty, kteří odpovídají jejich úrovni


Na síti se také vyskytují volací znaky xxxx_SUP a xxx_OBS. Tyto znaky jsou používány jen ve virtuálním světě a znamenají připojení supervizora respektive pozorovatele (tj. obecně někoho, kdo právě nepracuje jako aktivní ATC).

Členové IVAO staffu mohou používat také připojení svým staff-jménem, například IVAO-FOD, IVAO-DIR, IVAO-TD, případně CZ-DIR či CZ-TC.

Počasí


METAR je pravidelná letecká meteorologická zpráva o podmínkách na daném letišti. Na letištích s pravidelným provozem se vydává každých 30 minut. Mimořádně vydaný METAR se označuje jako SPECI (def. Zvláštní letecká meteorologická zpráva).

Rozdělení vzdušného prostoru

  Vzdušný prostor se označuje jako letová informační oblast (Flight information region – FIR). V České republice máme jen jeden FIR a to FIR Praha, který sahá vertikálně od GND do FL660 a horizontálně kopíruje naše státní hranice. Jiné země mohou mít FIRů více s různými hranicemi.

Ve FIRu se nacházejí další řízené a neřízené prostory (CTR, TMA, CTA, ATZ, TSA, TRA, D, P, R).

Převodní Tabulky

1 - NASTAVENÍ VÝŠKOMĚRU:

Nastavení výškoměru je zobrazováno v hektopascalech (hPa, 1 hPa = 1 mb) nebo v palcích sloupce rtuti (inHg v anglosaských zemích). Záleží na použitém typu letadla.
Standardní nastavení je 1013.25 hPa = 29.92 inHg


Převod hPa na ing.

První hodnota je tlak v hPa

Druhá je tlak rtuťového sloupce v inHg950

28.05

951

28.08

952

28.11

953

28.14

954

28.17

955

28.20

956

28.23

957

28.26

958

28.29

959

28.32

960

28.35

961

28.38

962

28.41

963

28.44

964

28.47

965

28.50

966

28.53

967

28.56

968

28.59

969

28.61

970

28.64

971

28.67

972

28.70

973

28.73

974

28.76

975

28.79

976

28.82

977

28.85

978

28.88

979

28.91

980

28.94

981

28.97

982

29.00

983

29.03

984

29.06

985

29.09

986

29.12

987

29.15

988

29.18

989

29.21

990

29.23

991

29.26

992

29.29

993

29.32

994

29.35

995

29.38

996

29.41

997

29.44

998

29.47

999

29.50

1000

29.53

1001

29.56

1002

29.59

1003

29.62

1004

29.65

1005

29.68

1006

29.71

1007

29.74

1008

29.77

1009

29.80

1010

29.83

1011

29.85

1012

29.88

1013

29.91

1014

29.94

1015

29.97

1016

30.00

1017

30.03

1018

30.06

1019

30.09

1020

30.12

1021

30.15

1022

30.18

1023

30.21

1024

30.24

1025

30.27

1026

30.30

1027

30.33

1028

30.36

1029

30.39

1030

30.42

1031

30.45

1032

30.47

1033

30.50

1034

30.53

1035

30.56

1036

30.59

1037

30.62

1038

30.65

1039

30.68

1040

30.71

1041

30.74

1042

30.77

1043

30.80

1044

30.83

1045

30.86

1046

30.89

1047

30.92

1048

30.95

1049

30.98
2 – TEPLOTA:

Teplota je udávána ve stupních Celsia  (°C) nebo stupních Fahrenheita  (°F v USA).


°C

° °FF

-39

-38.2

-38

-36.4

-37

-34.6

-36

-32.8

-35

-31

-34

-29.2

-33

-27.4

-32

-25.6

-31

-23.8

-30

-22

°C

° °FF

-29

-20.2

-28

-18.4

-27

-16.6

-26

-14.8

-25

-13

-24

-11.2

-23

-9.4

-22

-7.6

-21

-5.8

-20

-4

°C

° °FF

-19

-2.2

-18

-0.4

-17

1.4

-16

3.2

-15

5

-14

6.8

-13

8.6

-12

10.4

-11

12.2

-10

14

°C

° °FF

-9

15.8

-8

17.6

-7

19.4

-6

21.2

-5

23

-4

24.8

-3

26.6

-2

28.4

-1

30.2

0

32

°C

° °FF

1

33.8

2

35.6

3

37.4

4

39.2

5

41

6

42.8

7

44.6

8

46.4

9

48.2

10

50

°C

° °FF

11

51.8

12

53.6

13

55.4

14

57.2

15

59

16

60.8

17

62.6

18

64.4

19

66.2

20

68

°C

° °FF

21

69.8

22

71.6

23

73.4

24

75.2

25

77

26

78.8

27

80.6

28

82.4

29

84.2

30

86

°C

° °FF

31

87.8

32

89.6

33

91.4

34

93.2

35

95

36

96.8

37

98.6

38

100.4

39

102.2

40

104

°C

° °FF

41

105.8

42

107.6

43

109.4

44

111.2

45

113

46

114.8

47

116.6

48

118.4

49

120.2

50

122

3 - VZDÁLENOSTI

* NM = Nautical Miles - námořní míle

Univerzálně používány pro letové vzdálenosti


* SM = Statute Miles

Používány v USA pro informace o viditelnosti ve zprávách o počasí


* ft = feet - stopa

Užívána hlavně pro výšky (altitude a heights), a také pro délky a šířky (dráhy, stojánky, pojezdové) v angloamerických zemích


* m = metry

Používány pro délky a šířky (dráhy, stojánky, pojezdové) všude kromě angloamerických zemí. Někdy jsou použity pro výšku (kluzáky, helikoptéry). Používány také pro údaje o viditelnosti ve zprávách o počasí

Převody  vzdáleností:


1 NM =  1 852 m = 1.852 km

1 SM  =  1 610 m

1 m   =  3.281 ft

1 ft    =  0.304 m


Jak rychle provést převod:

Z  NM na km:  (NM x 2) – 10%

Příklad : pro 180 NM,   360 - 36 = 324 km (skutečná hodnota je 180 x 1.852 = 333 km)


Z km na NM: (KM / 2) + 10%

Příklad : pro 180 km,  90 + 9 = 99 NM (přesná hodnota je 180/1.852 = 97 NM)


Z ft na m: (ft / 3) – 10%

Příklad: pro 19500 ft,  6500 - 650 =5850 m (reálná hodnota 19500 x 0.304 = 5928 m)


Z m na ft: (m x 3) + 10%

Příklad: pro 60 m, 180+18 =198 ft (reálná hodnota je  60 x 3.281 = 197 ft)


4 - HMOTNOST A MNOŽSTVÍ PALIVA

* kg = kilogramy

Množství paliva je někdy udáváno v kilogramech. To zahrnuje i průtok paliva udávaný v kg/min nebo kg/h


* lb = libry

Váhová jednotka užívaná v angloamerických zemích. Mnoho letadel má svojí hmotnost a množství paliva udáno v librách. Průtok paliva je pak v librách za hodinu - lb/hr


* gal = galony

To jsou různé galony: US gallon (US Gal) používaný ve FS a Anglický gallon (Imp Gal). Zde, gal znamená US gallon* l = litry:


Množství paliva je někdy uváděno v litrech a průtok v l/h .
Olej, palivo pro obchodní letectví a palivo pro všeobecné letectví nemají stejnou hustotu. to způsobuje rozdíly v převodech jednotek
1 kilogram

2.205 lb

0.33 gal

1.25 l

0.454 kg

1 libra

0.150 gal

0.567 l

3.028 kg

6.667 lb

1 gallon

3.785 l

0.8 kg

1.764 lb

0.264 gal

1 litr pal.  obch. l.

0.7 kg

1.543 lb

0.231 gal

1 litr pal. všeob. l.

0.9 kg

1.984 lb

0.297 gal

1 litr oleje


IVAO Letový plán

IVAO letový plán má na některých místech tlačítka s "nápovědou" - jsou to ty označené jako "...". Po kliknutí na ně se vám objeví podrobný výpis možností, které lze uvést. Při opětovném spuštění IvApu a načtení formuláře letového plánu se vždy objeví poslední vámi odeslaný plánek (vyjma prvního spuštění). Každý plánek je možné si uložit nebo nahrát přes tlačítka Save nebo Load. Přes tlačítko Reset vyčistíte všechna upravitelná pole.

alt


Pole 7 (aicraft identification) identifikace letadla

Váš volací znak (viz též volací znaky). Vyplní se samo z přihlašovacího formuláře na IVAO (vyplňuje se při přihlašování k síti).

 
Pole 8 (flightrules) Pravidla letu

Volíme taková pravidla, podle jakých poletíme. Např. zapíšeme-li I (IFR), budou se na nás vztahovat pravidla pro IFR lety a do položky route bude třeba uvést platnou trať. Taktéž je třeba, abychom měli dostatečně přístrojově vybavené letadlo a uměli zaletět IFR procedury. U kombinovaných letu (Y a Z) je pak ještě nutné do položky route uvést kde dojde ke změně v řádném formátu (viz dále).(type of flight) Typ letu

Charakter našeho letu

S - Pravidelná obchodní linka
N - Nepravidelná obchodní linka (charter)
G - Všeobecné letectví (např. neobchodní lety)
M - Vojenské lety
X - Jiné, než výše uvedené (např. zálety prototypů apod.)

Pole 9 (number)
Počet letadel

Jelikož na IVAO musí odeslat letový plánek každý, aby nebyl vyhozen ze sítě, budete letový plán posílat vždy pro sebe. Bude-li však někdo posílat letový plán pro více, než jedno letadlo, může to zde uvést, jako jejich počet.


(type of aircraft) typ letadla

ICAO kód letadla. Vyplní se podle přihlašovacího formuláře na IVAO.

(wake turbulence category) kategorie turbulence v úplavu

Vyplní se z pravidla samo podle typu letadla. ATC pak podle tohoto údaje řídí tok letového provozu (např. časové rozstupy mezi vzlety a přistáním).


Pole 10 (equipment)
Vybavení

Vyplňujeme funkční vybavení, které je k dispozici v letadle.


Pozn.: Za lomítkem je mód odpovídače, v jakém bude vysílat, když v IvApu přepneme do módu TX (obecně označován jako moc C). Pro bližší informace, co který mód znamená viz nápověda.


Pole 13 (departure aerodrome) letiště odletu

Čtyřmístný ICAO kód letiště/směrovací značka (např. Praha-Ruzyně LKPR, Brno-Tuřany LKTB, Ostrava-Mošnov LKMT, Karlovy Vary LKKV atd.). Tyto kódy je možné zjistit mimo jiné i při tvoření letu v menu vaší FS (Create flight/Select Location).

Když letiště odletu nemá přidělenou směrovací značku, píšeme ZZZZ a v poli 18 použijeme zkratku DEP/ a za ní název letiště odletu.

(departure time) čas odletu

Toto je předpokládaný čas zahájení pojíždění (tzv. off block time). Píše se ve formátu HHMM a v UTC (více viz UTC).


Pole 15 (Cruising speed) Cestovní rychlost

Uvádí se pravá vzdušná rychlost (TAS) v km/h (K), uzlech (N) nebo machově čísle (M) pro první nebo celou cestovní část (let v hladině) letu v následujícím tvaru:


km/h - uvádí se K a čtyři číslice (např. K0160 pro rychlost 160km/h)
uzly - uvádí se N a čtyři číslice (např. N0450 pro rychlost 450kt)
mach - uvádí se M a tři číslice (např. M080 pro rychlost Mach 0.80)


(level) cestovní hladina

Uvádí se cestovní hladina pro první (budeme-li měnit v průběhu letu) nebo celou část letěné tratě. Vyjádření:


Letová hladina                       - F a tři číslice (např. F075, F330, atd.) - ve stovkách stop
Standardní metrická hladina  - S a čtyři číslice (např. S1130) - v desítkách metrů
Nadmořská výška                  - A a tři číslice (např. A040) - ve stovkách stop
Nadmořská výška                  - M a čtyři číslice (např. M0340) - v desítkách metrů
VFR pro neřízené lety VFR

(route)

Do této části se píše trať, včetně změn rychlostí a hladin. Systém zápisu je následující:


a)

BOD TRAŤ BOD (např. HELEN L179 SASKI),

- kde bod je v rozmezí 2-5 (v případě kódového označení), nebo pomocí zeměpisných souřadnic

- trať ATS v rozmezí 2-7znaků

- případě VFR je možno použít význačných bodů/geografických poloh (města, vodní díla, hory, apod.) v rozmezí 2-11 znaků, oddělené zkratkou DCT.


Body by měly být voleny tak, abych doba mezi nimi nepřesáhla 30min letu nebo 200nm (370km).


Do této části je taktéž možno zapsat požadovanou odletovou (SID) nebo příletovou (STAR) trať, ale musíme počítat, že tato podmínka nemusí být splněna (z důvodu jiné dráhy v užívání vlivem povětrnostních podmínek apod.).

b)

Změna rychlosti nebo hladiny (max.21 znaků):

Zapisuje se bod (podle a)), ve kterém má dojít ke změně, následuje lomítko a za ním bez mezer cestovní rychlost od tohoto bodu dále a cestovní hladina (a to i v případě, že se mění jen rychlost nebo jen hladina) ve formátu stanoveném v (cruising speed) a v (level).


Příklad:

MONOV/N0450F330 (za bodem MONOV budeme pokračovat rychlostí TAS 450kt a ve FL 330)


c)

Změna pravidel letu (max. 3 znaky):

Zapisujeme bod, ve kterém plánujeme změnit pravidla letu, mezera a pravidla letu, na která přecházíme.


Příklad:

MONOV VFR


nebo podle b)

MONOV/N0250F100 IFR


Pole 16 (destination aerodrome) letiště určení


Čtyřmístný ICAO kód letiště/směrovací značka. Když destinace nemá přidělenou směrovací značku, píšeme ZZZZ a v poli 18 použijeme zkratku DEST/ a za ní název letiště určení.

(total EET) celková vypočítaná doba letu

Anglická zkratka EET značí Estimated Enroute Time. Formát zápisu je jako u Pole 13 (departure time), tedy HHMM (H hodina, M minuta), např. 0030 značí předpokládanou dobu letu 30min, hodnota 0150 zase předpokládanou dobu letu 1h 50min.


(altn aerodrome) náhradní letiště

Čtyřmístný ICAO kód letiště/směrovací značka. Když náhradní letiště nemá přidělenou směrovací značku, píšeme ZZZZ a v poli 18 použijeme zkratku ALTN/ a za ní název náhradního letiště.


Pole 18 (other information) další informace

Nejsou-li žádné další informace, píše se nula.

Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí, s použitím příslušných zkratek, následovaných lomítkem a informací, která má být uvedena:


EET/ - vypočtený čas přeletu bodu nebo hranice FIR v pořadí: BOD nebo FIR a za ním bez mezery čas, ve kterém se předpokládá jeho přelet od zahájení pojíždění.


Příklady:

EET/CAP0745 XYZ0830 (přelet bodu CAP se očekává v 7h 45min od zahájení pojíždění)

EET/EINN0204 (přelet hranice FIR EINN za 2h a 4min po zahájení pojíždění)


RIF/ - podrobné údaje o trati k změněnému letišti určení, po nichž následuje čtyřpísmenná směrovací značka ICAO daného letiště. Změněná trať je předmětem znovupovolení za letu.


Příklady:
RIF/DTA HEC KLAX

RIF/ESP G94 CLA YPPH

RIF/LEMD


REG/ - poznávací značka letadla, je-li jiná než identifikace letadla uvedená v poli 7.

SEL/ - SELCAL kód.


OPR/ - název provozovatele, když není zřejmý z identifikace letadla uvedené v poli 7.


STS/ - důvod ke zvláštnímu zacházení ATS, např.:


STS/HOSP (sanitní letadlo)

TS/ONE ENG INOP (jeden motor nepracuje)

TYP/ - typ/y letadla (letadel), kterým předchází počet letadel je-li nutné, pokud je v poli 9 uvedeno ZZZZ.


PER/ - údaje o výkonu letadla.


COM/ - význačné údaje týkající se spojovacího vybavení, např. COM/UHF pouze.


DAT/ - význačné údaje týkající se schopnosti datového spoje za použití jednoho nebo více písmen S, H, V a M, např. DAT/S pro satelitní datový spoj, DAT/H pro HF datový spoj, DAT/V pro VHF datový spoj, DAT/M pro SSR Mod S datový spoj.


NAV/ - význačné údaje týkající se navigačního vybavení.

DEP/ - název letiště odletu, pokud je v poli 13 uvedeno ZZZZ.


DEST/ - název letiště určení, pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ.


ALTN/ - název náhradního letiště (náhradních letišť), pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ.


RALT/ - název náhradního letiště (náhradních letišť) na trati.


RMK/ - jakékoli jiné poznámky v otevřené řeči v jednom společném schváleném jazyce všech států, přes které poletíte, pokud se považují za nutné. Např. pokud poletíte jen v ČR, stačí do poznámek umístit informace v češtině. Pokud však poletíte přes více států (např. ČR, Německo), je nutné vyplnit údaje ve společném schváleném jazyce, který je v tomto případě angličtina.


Pole 19 (suplementary information) doplňující informace


Endurance – vytrvalost

Píšeme skupinu čtyř číslic udávající množství paliva v hodinách a minutách (jak dlouho je schopno letadlo letět).


Persons on board - osoby na palubě

Uveďte celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě.

Pilot in command - velitel letadla

Jméno velitele letadla psáno bez diakritiky. Z pravidla se vyplní automaticky po zadání těchto údajů do přihlašovacího formuláře při připojování k síti.


Aircraft colour and markings - Zbarvení a oznarčení letadla

Zpravidla se vyplní automaticky z údajů o užitém modelu MTL a barevném schématu zadaném při přihlašování na síť.

Další informace viz manuál k IvAp. Nebo předpis L-4444, Dodatek 2 viz lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L...effective/Dopl2A.pdf


Pozn: na rozdíl o reálného letectví, na IvAu je nutné VŽDY podal letový plán. Systém toto hlídá a pokud plán nepodáte, automaticky vás během okamžiku odpojí od sítě.

TCAS


Jedná se o protisrážkový systém  na palubě letadla a zkratka  TCAS znamená  Traffic alert and Collision Avoidance Systém . Účelem systému je varovat pilota před potenciálním nebezpečím srážky a vydání rady k vyhnutí

Odpovídač SSR

Pro účely identifikace, jsou letadla vybavena přístrojem zvaným odpovídač sekundárního radaru (angl. Transponder). Odpovídač je přístroj odpovídající na elektroimpulzní dotazy vysílané pozemními čidly sekundárního radaru SSR. Součástí těchto odpovědí je, mimo jiné, 4 ciferný kód, zvaný SQUAWK, který umožňuje řídícímu identifikovat letadlo na obrazovce radaru. Přidělením kódu, může řídící identifikovat letadlo, skupinu letadel nebo typ letu. Kódy také umožňují řídícímu snadněji rozlišit letadlo deklarované jako letadlo např. v nouzi. Každá číslice kódu představuje číslo od 0 pouze do 7. Celkem od 0000 do 7777 je k dispozici 4096 kódů. Na následujících řádcích se budeme věnovat právě způsobům přidělování těchto kódů.


» Postupy přidělování kódů SSR « » Pomůcka k vytisknutí «Typy odpovídačů SSR

N = Odpovídač není na palubě
A = mód A - Pouze informace o identifikaci letadla
C = mód C - Identifikace letadla společně s informací o standardní tlakové výšce
S = mód S - Selektivní mód s vysíláním tlakové výšky a identifikace letadla
X = mód S bez tlakové výšky a bez identifikace letadla
I = mód S bez tlakové výšky, s vysíláním identifikace letadla
P = mód S s vysíláním tlakové výšky ale bez identifikace letadla

Nouzové kódy

V první řadě je třeba zmínit existenci tří nouzových kódů, které nastaví velitel letadla a jimiž upozorní ŘLP o stavu nouze. Po nastavení těchto kódů na palubě letadla se na obrazovce SSR cíl zvýrazní a je doplněn definicí o jaký typ nouze se jedná.

7500 = Nezákonné vměšování do plánovaného letu (např. únos, přepadení)
7600 = Porucha rádiového spojení
7700 = Všeobecná tíseň

Simulace únosů letadel je na síti IVAO přísně zakázána, tudíž nastavení kódu 7500 je trestáno odpojením ze sítě!!!

Zvláštní kódy

1000 = Indikační kód módu S (přiděluje ŘLP pouze letounům vybaveným módem S - v zobrazení IVAc cíle bez symbolu dolaru)
2000 = Neřízený let IFR (nastaví velitel letadla)
7000 = Neřízený let VFR (nastaví velitel letadla)
0040 = Let za účelem pátrání a záchrany letadel (nastavuje velitel letadla z vlastního rozhodnutí, pokud ŘLP nestanoví jinak)
0041 - 0044 = Let za účelem pátrání a záchrany letadel (přiděluje ŘLP)
0045 = let pro záchranu lidského života (nastavuje velitel letadla, pokud ŘLP nestanoví jinak)
0046 - 0047 = Let pro záchranu lidského života, přiděluje ATC, odpovídá-li to účelu letu
0052 - 0053 = Lety vrtulníků Policie ČR ve dne (nastavuje velitel letadla, pokud ŘLP nestanoví jinak)
0054 - 0055 = Lety vrtulníků Policie ČR v noci (nastavuje velitel letadla, pokud ŘLP nestanoví jinak)
0056 - 0057 = Lety Úřadu pro civilní letectví, ověřovací lety (přiděluje ŘLP)


Postupy přidělování kódů SSR


Transitní lety IFR - mezinárodní odlety / přílety / přelety
Domácí lety IFR
ZpůsobPoznámkaRozsah
Automaticky Přiděluje TempESUP
1401 - 1477
Manuálně 5170 - 5177
6620 - 6637


Lety IFR/VFR uvnitř CTA 2 Brno a CTA 2 Ostrava
ZpůsobPoznámkaRozsah
Manuálně Např.: let LKTB-LKMT 0020 - 0037


Traťové lety VFR
ZpůsobPoznámkaRozsah
Manuálně
3330 - 3344


Vojenské lety
ZpůsobPoznámkaRozsah
Manuálně Lety řízené ŘLP 2440 - 2447
Lety řízené CRC 2450 - 2457
Lety QRA 1311 - 1312


Místní lety
LetištěRozsah
LKPR 3310 - 3317
LKTB 3320 - 3337
LKMT 3345 - 3347
LKKV 3350 - 3351
LKPD 7020 - 7027
LKVO 3300 - 3302
LKCV 7040 - 7047
LKNA 7010 - 7017
LKKB 7070 - 7077


Více článků...