Levé pozadí

LKPD

Provozni postupy LKPD_M_TWR

Obecné informace o stanovišti


Volací znak pro připojení na síť: LKPD_M_TWR

Volací znak volnou řečí: Pardubice Věž (Tower)

Kmitočet: 120.150 MHz

Prostor odpovědnosti: MCTR Pardubice, vzletové a přistávací dráhy a provozní plochy letiště.

Podřízená stanoviště: NIL

ATIS: V reálném provozu se neposkytuje informace ATIS, proto jej na síti také nevyplňujeme, pouze vyplníme převodní výšku
a do položky "remarks" vložíme frázi: ATIS NOT PROVIDED PLEASE DONT.
Informace o letišti a počasí řídící předá pilotovi po navázání spojení.


Poskytování letových provozních služeb na letišti Pardubice provádí vojenské stanoviště ATS, což je důvodem vložení "M" do volacího znaku.
Provozní postupy

Postupy na provozních plochách:

Pro stání civilních letadel slouží západní část letiště, tedy APN W a APN M. Východní stojánka slouží pouze vojenskému provozu, výjimku tvoří velké nákladní letouny, které se umisťují na APN E rovnoběžně s osou dráhy.
Schéma umístění většího počtu letounů je naznačen na obrázku níže.

Pro letadla s rozpětím křídel větším než 15 m je zakázáno používat TWY T v úseku mezi TWY B a TWY C.

Civilní letadla s rozpětím nad 15 m využívají pro pojíždění pouze pojezdové C D W a proceduru „zpět po dráze” (Backtrack).


lkpd civil
lkpdcivil

Přílety:

Stanoviště přebírá IFR přilétající letadla po přeletu FAF nebo v jiné dohodnuté poloze. Při přiblížení za viditelnosti země (visuální přiblížení nebo přiblížení okruhem) přebírá letadla v předem zkoordinovaném bodě předání, MAPP zajišťuje rozstup s ostatními letadly řazenými ve sledu.


Odlety:

Letová povolení se předávají po koordinaci s LKPD_M_APP Při odletech po SID s počátečním stoupáním:

    • 4000ft - TBV 3V(5P), BNO 3V(2P), VOZ 1V(1P)
    • FL70 - BEKVI 1V(1P), RAK 1V(1P), LEMBI 1V(1P), ARTUP 1V(1P)

Odlety z opačného směru než je dráha v užívání, nebo mimo SID jsou předmětem koordinace. Tento postup je velmi často využíván při příznivých povětrnostních podmínkách pro odlety směřující na východ při dráze v používání 27.

IFR odlety po vzletu zůstávají na frekvenci a na MAPP se přeladí až na pokyn věže.


VFR provoz:

Okruhy se provádí zásadně na JIH = 27 levý, 09 pravý.

Kód odpovídače SSR pro místní provoz se vybírá z rozsahu 7020-7027 a 7060-7067.


Poskytované přehledové služby:

-monitorování letadel na konečném přiblížení
-monitorování letadel v blízkosti letiště
-navigační pomoc letům VFR
-informace o provozu a konfliktním provozu

Minimum radarového rozstupu v MCTR Pardubice je 3 NM.