Levé pozadí

Tutorial IFR let

Tutorial IFR let


Ukázkový IFR let Ostrava - Karlovy Vary

Úvodem


Účelem tohoto tutoriálu je začínajícím pilotům ukázat standardní IFR let tak, jak probíhá na síti IVAO, a to včetně komunikace, navigace i všech potřebných úkonů prováděných během letu. Pro jednoduchost a názornost je zvolena trať LKMT - LKKV a letadlo, které patří mezi pomalejší, není vybaveno žádným typem zařízení pro prostorovou navigaci (RNAV) a je v základní výbavě MSFS. Veškeré úkony, které budou za letu prováděny budou psány běžným písmem. Komunikace bude vždy vypsána tučně a případné dovysvětlující poznámky kurzívou. Komunikace je pro názornou ukázku, je nutné si ale uvědomit, že pokyny přidělené řídícím se mohou v průběhu letu změnit, a váš let může probíhat odlišně. Volací znak letadla byl zvolen OK-ZAK (Žák :D), ale při případném online letu samozřejmě používejte vlastní. Také je nutné si uvědomit, že tento let ukazuje obsazení všech stanovišť po cestě - v průběhu běžného dne na síti je pravděpodobné, že velkou část letu vás bude řídit stanoviště oblasti (LKAA_CTR) a bude zastupovat všechna, zde uvedená, stanoviště. Let zahájíme ze stání 3 na LKMT, s letadlem Beechcraft Baron 58, připojeni na síť. Tento tutoriál předpokládá, že máte zvládnuté základy techniky pilotáže a radiokomunikace a že letíte na síti IVAO. S drobnými modifikacemi ho lze však použít i pro offline trénink, či jiné sítě.


Předletová příprava


Pro let z Ostravy Mošnova do Karlových Varů budeme potřebovat následující mapy - pro LKMT mapu letiště a mapy standardních odletových tras, traťovou mapu dolního vzdušného prostoru a pro LKKV mapy standardních příletových tras, mapy přiblížení a mapu letiště. Jakmile je máme připravené, můžeme začít plánovat. První položkou letového plánu by měl být bod, na kterém končí odletové trasy. Když si prohlédneme mapy odletových tras z LKMT pro NON-RNAV letadla, vidíme, že na západ míří trasy vedoucí na bod HLV - HLV4H pro dráhu 04 a HLV4F pro dráhu 22 a trasy na bod TBV - TBV1H pro dráhu 04 a TBV1F pro dráhu 22. V tomto tutoriálu poletíme přes Holešov. Jako první bod tedy v letovém plánu zvolíme HLV. Posledním bodem letového plánu by měl být bod, na kterém začínají příletové trasy. Tentokrát nahlédneme do příletových map na LKKV a vidíme přiletové trasy od bodů BALTU a OKG. Pro přílet od východu volíme bod BALTU. Koncovým bodem našeho letového plánu bude BALTU. Nyní musíme vybrat vhodnou letovou trasu. Mezi body HLV a BALTU vede pouze jedna jediná letová trať pro NON-RNAV letadla, a to W32. Náš letový plán tedy bude vypadat HLV W32 BALTU. V případě, že bychom letěli delší let, který by vedl po několika různých letových tratích, letový plán bychom vyplňovali vždy ve formátu BOD TRAŤ BOD TRAŤ. V případě, že mezi dvěma body, mezi kterými chceme letět, žádná trať není, vyplňuje se místo tratě zkratka DCT - direct (=přímo). S plánováním direct ale velmi opatrně, ve většině evropských státu není pro IFR lety povoleno, kromě výslovně uvedených výjimek.. Ještě zvolíme letovou hladinu, a to, vzhledem k dostupu našeho letadla a směru letu, FL80. Při IFR letech na západ se používají sudé násobky deseti, při letech na východ liché násobky deseti. VFR lety přičítají k těmto číslům 5. Spočítáme nebo odhadneme palivo potřebné pro tento let (cca 50 galonů), připočteme rezervu na případné vyčkávání a na bezpečný přelet na alternativní (záložní) letiště a také zvolíme alternativní letiště, kdyby bylo v Karlových Varech nebylo možné přistát (nevhodné počasí, uzavření letiště), a to například Prahu - LKPR. Paliva tedy vezmeme 80 galonů. Letový plán máme připraven, můžeme ho vyplnit a odeslat - to uděláme na panelu IVAP volbou ACARS - SEND FLIGHTPLAN. Otevřený formulář vyplníme následovně:


Aircraft identification: OKZAK vyplněno podle volacího znaku se kterým jsme připojeni do sítě

Flight rules: I poletíme podle pravidel IFR - létání podle přístrojů

Type of flight: G jedna se o "soukromý" let - tedy všeobecné letectví - General Aviation

Number: 1 máme jedno letadlo

Type of aircraft: BE58 ICAO kod našého letadla

Wake turbolence cat.: L kategorie letadla dle tubulence v úplavu - Baron je Light

Equipment: SDFLOW/C "S" - naše letadlo je vybaveno standardním a funkčím zařízením a to "D" - DME, "F" - ADF, "L" - ILS, "O" - VOR, "W" - RVSM (přesný výškoměr), "C" - odpovídač s módem C

Departure aerodrome: LKMT letiště odletu

Departure time: vyplníme předpokládaný čas odletu v UTC

Cruising speed: N0180 Poletíme rychlostí 180 uzlů - pozor, vyplňovaná rychlost je TAS, nikoliv IAS

Level: F080 Poletíme v letové hladině 80

Route: HLV W32 BALTUNaše naplánovaná trasa

Destination aerodrome: LKKV cílové letiště

Total EET: 0100 Estimated Enroute Time, předpokládaná doba letu, předpokládame 1h

Altn aerodrome: LKPR alternativní letiště

Other information: zde můžeme vložit nějaké upřesňující informace, pokud nejsou výše uvedené dostatečně přesné

Endurance: 0145 maximální doba po kterou nám vystačí palivo

Persons on board: počet osob na palubě

Pilot in command: jméno

Aircraft color and markings: BE58 / Beech Baron 58 zde se nastavuje, jak nás uvidí ostatní piloti na síti


Letový plán je odeslán a my můžeme začít létat.

Na zemi

První co uděláme je, že si zjistíme ATIS informaci daného letiště, abychom měli nejaktuálnější informace o dráze v užívání, počasí a případně dalších detailech. Zapneme tedy baterii a avioniku a na rádiu COM1 naladíme Mošnov Věž 120.80. V okně IVAP nám proběhne informace ATIS. V reálném provozu bychom si vysílání ATIS poslechli na zvlaštní frekvenci, při online létání však informaci získáme vždy při naladění stanice v textové podobě.

This is Mosnov Tower information FOXTROT recorded at 0700Z

Landing runway 04 Take off runway 04

LKMT 297000Z 03014KT 3000 BR SCT020 M08/M10 Q1008 BECMG 3500 BR REM REG QNH1005

Transition Level 60/Transition Altitude 5000ft

Confirm information FOXTROT on initial contact


Dráha v užívání je 04, QNH1008, převodní hladina je 60 a informace má označení Foxtrot. S těmito informacemi můžeme kontaktovat věž, vyžádat si spuštění motorů a letové povolení a samozřejmě potvrdit přijetí ATIS a QNH.


A/C: Mošnov Tower, OKZAK, stand 3, request start-up and ATC clearance to destination Karlovy Vary, information FOXTROT on board, QNH1008 hectopascals

ATC: OKZAK, Mošnov Tower, FOXTROT correct, QNH1008 hectopascals, start-up approved, expect clearance in 5 minutes.

A/C: Start-up approved, clearance in 5 minutes, OKZAK.