Levé pozadí

CZ IFR Challenge 2016-2017

Vážení piloti,

po delší době Vám přinášíme zcela novou divizní IFR tour, tentokráte ve zcela novém kabátu a s příznačným názvem CZ IFR Challenge 2016.

Tato tour bude ukončena 31.12.2017Po důkladném prostudování a posouzení oblíbenosti tratí létaných z/na letiště v České republice, nároků a preferencí jednotlivých pilotů a mnoha dalších aspektů jsme se rozhodli modernizovat celý koncept IFR tour pro letošní sezonu.

Princip tour je velmi jednoduchý a nabízí nepřeberné množství kombinací jednotlivých letů. Je možné létat více krátkých letů, menší počet delších tratí, případně létat jen v průběhu divizního online dne a sbírat bonusové body. Výchozí letiště pro první let je LKPR.

Reporting

Reporting jednotlivých letů probíhá automaticky. Je však potřeba do letového plánu, pole 18 zadat následující:

RMK/CZ IFR CHALLENGE

Po skončení letu je možné sledovat stav letu standardně v menu Reporting divizních tour na tomto webu. Na stejném místě je také možné reportovat manuálně.

Pravidla

 •  1. Respektování pravidel sítě a pravidel fair play:
  • 1.1. V případě zásahu IVAO Supervisora a odpojení ze sítě na základě porušení IVAO R&R let nebude uznán v kterékoli fázi letu.
  • 1.2. V případě opakovaných porušení IVAO R&R může být pilot z účasti na tour vyloučen.
  • 1.3. V případě nerespektování instrukcí ATC, SOP či obecných pravidel létání mohou být body za let odebrány.
 • 2. Maximálně 2 lety denně.
 • 3. Kterýkoli již zaletěný a validovaný let je možné opakovat.
  • 3.1. Počítá se vyšší bodové hodnocení na dané trati.
 • 4. Body za leg se získávají pokud letiště odletu NEBO příletu leží na území LKAA (ICAO: LK??) a druhé letiště je uvedené v níže uvedené tabulce.
 • 5. Lety na sebe musí navazovat. Nelze skákat mezi letišti.
  • 5.1. Je možné letět mezi dvěma destinacemi z tabulky (ferry, positioning), avšak bez bodového zisku.
 • 6. Je možné létat podle kombinovaných pravidel (Y/Z).
  • 6.1. VFR část musí být na území LKAA FIR.
  • 6.2. Zahraniční část letu mimo LKAA musí být IFR.
  • 6.3. Nelze létat pouze VFR. Alespoň nějaká část letu musí být IFR.
 • 7. Před každým letem je nutné se odpojit a připojit znovu.

Bodování

Za každý let, který podléhá bodovému hodnocení podle pravidla 4. je možné získat stanovený počet bodů, který je závislý na délce letu a čase, kdy je let vykonán.

Body za leg = Traťový index + Online den bonus

Traťový index

Traťový index se vypočítá jako jedna setina přímé vzdálenosti mezi letištěm odletu a příletu v námořních mílích zaokrouhlená na celá čísla nahoru.

Např.: vzdálenost 380 NM => 380 / 100 = 3,8 => 4b.

Např.: vzdálenost 1641 NM => 1641 / 100 = 16,41 => 17b.


Online den bonus

Bonusové body za online den jsou automaticky připočteny v následujících případech:

 • - Odlet z letiště LK?? byl proveden v úterý mezi 18:00 a 24:00 místního času, nezávisle na čase příletu do destinace.
 • - Přílet na letiště LK?? byl proveden v úterý mezi 18:00 a 24:00 místního času, nezávisle na čase odletu z destinace.

Bonusové body se vypočítají jako 15 děleno traťovým indexem, zaokrouhleno na celá čísla nahoru.

Např.: Traťový index 4b. => 15 / 4 = 3,75 => 4b.

Např.: Traťový index 17b. => 15 / 17 = 0,88 => 1b.

Vyhodnocení


Ocenění Divisional IFR Tour získá pilot při získání 500 bodů. Nezáleží přitom na počtu destinací ani na způsobu, jakým body získal.


Ocenění Great Division User získá pilot při splnění následujících podmínek:

 • - Navštíví všechny destinace na seznamu minimálně jednou.
 • - Získá minimálně 750 bodů.
 • - Získá minimálně 200 bodů v součtu jednotlivých dílčích bodových hodnocení za online den.

Tabulka destinací

EDDM EDDL EGKK DTTA URSS
LOWW LIME LIRN LTBA LPPT
LZIB EKCH UMMS LGAV GMMN
EDMO EBBR EGGW LMML LLBG
LOWI EHAM EGLL LTBJ BIKF
EDDF LDSP LROP UUEE HEGN
LHBP LFPG ESSA LEMD  
LSZH LFMN LGKR LGKO
EPWA LIRF LBBG LGIR
LZKZ EGSS LEPA EFRO