Levé pozadí

Změny ve vedení české divize

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vás seznámil se změnami ve staffu naší divize, ke kterým došlo v lednu 2016.
Nejprve ze všeho proběhla změna na místě nejvyšším - na pozici CZ-DIR. Tuto funkci z vícero důvodů opustil Tomáš Pešák, kterému ještě i touto cestou děkuji za veškerou práci a úsili, které naší divizi věnoval. Jeho místo nyní budu zastávat já, Ondřej Horák, a budu se ze všech sil snažit vést českou divizi nadále správným směrem.

K další změně došlo i v PR departmentu. Z pozice CZ-PRC rezignoval Jakub Klásek, a na jeho místo byla povýšena současná CZ-PRAC Veronika Dřímalová. Kubovi děkuji za všechnu odvedenou práci a Verče přeji hodně zdaru v dalším působení v PR departmentu.

Také bych si dovolil odchozím popřát hodně úspěchů v jejich osobním životě a doufám, že se budou společně s námi věnovat našemu koníčku i z pozice členů.

-OH-