Levé pozadí

Vyhlášení vítězů 30 HRS online

Vážení přátelé virtuálního letectví

jistě si pamatujete na naši největší akci LKAA 30H Online, během které se soutěžilo o ceny, které nám přislíbilo REX Games Studios. Vítězi byl přislíben REX 4 Texture Direct with SoftClouds a druhému nejlepšímu REX Soft Clouds. Sice již uplynul nějaký ten pátek od této akce, nicméně neradi bychom vám zůstali dlužni, proto mi dovolte zveřejnit vítěze této soutěže.


Ještě před tím, než se tak stane, bych rád připomenul, pomocí jakého vzorce byla soutěž vyhodnocena.  Bylo nutno zaletět minimálně 80% rezervovaných letů z RFE, přičemž o vítězi rozhodl jednoduchý matematický vzorec, kdy se počet letů vynásobil celkovému času stráveném ve vzduchu.

Níže naleznete tabulku s prvními deseti místy.

Jak je patrné, tak mezi prvním a druhým místem je odstup pouze něco málo kolem 40 ti bodů, kdežto odstup druhého a třetího místa je kolem 140 ti bodů. Gratuluji tedy vítězům a věřím, že si ceny patřičně užijí. 

A samozřejmě taktéž děkujeme firmě     za poskytnutí cen.