Levé pozadí

Prázdninový provoz České divize

Vážení piloti, řídící, přátelé a příznivci české divize IVAO,

naše virtuálně letecká sezóna 2014/2015 se nachýlila ke konci a spousta z Vás si začne užívat prázdnin, dovolených a různých dalších odpočinkových aktivit. V naší divizi, stejně jako každý rok, začne tzv. okurková sezóna, tedy období, kdy se na síti IVAO budeme potkávat výrazně méně, než v ostatních období roku a kdy i aktivity ze strany vedení české divize omezíme na provozní minimum.


alt


Projekt tvorby Vašich vlastních eventů v průběhu loňských letních prázdnin byl ze strany členů české divize využit pouze minimálně, proto v něm v letošním roce nebudeme pokračovat. Pokud však kdokoliv z Vás bude mít chuť i během prázdnin připravit něco zajímavého pro ostatní členy české divize, neváhejte kontaktovat kohokoliv z oddělení eventů nebo z vedení divize. Budeme se snažit Vám v co největší možné míře pomoci při realizaci Vašeho nápadu. Prosíme však, abyste nás kontaktovali s dostatečným předstihem, protože stejně jako Vy, i my budeme průběžně čerpat dovolené a prázdniny, čímž může naše vzájemná komunikace nabrat menší zdržení. Pokud byste rádi i v průběhu prázdnin chtěli složit některou z pilotních nebo ATC zkoušek, rovněž prosíme o kontakt v dostatečném předstihu tak, abychom společně našli co nejvhodnější termín a pro ATC zkoušky se pokusili společnými silami zajistit co největší množství provozu.

Závěrem bychom Vám všem rádi poděkovali za přízeň, kterou jste české divizi i v letošním roce věnovali. Všem členům české divize děkujeme za účast na eventech, za hodiny strávené ve Vašich kokpitech nebo za Vašimi radary a také za veškeré Vaše nápady a podněty, ze kterých jsme mohli čerpat v rámci své práce pro Vás.

Budeme se těšit na viděnou a slyšenou v září, kdy společně vstoupíme do nové sezóny 2015/2016 plní energie a elánu do naší společné zábavy.