Levé pozadí

Oficiální vyjádření k dění v české divizi

Vážení přátelé, bohužel jsme byli opět svědky jednání jednoho z členů naší sítě IVAO, které přesáhlo hranice slušnosti a bylo silně invektivní vůči jinému členu naší divize. Byli jsme tedy nuceni tento případ postoupit na ústřední vedení (IVAO HQ) k projednání spolu s příslušnými podklady. IVAO HQ na základě těchto podkladů vydalo rozhodnutí o suspendaci tohoto jednoho člena na tři měsíce.

Je nám velice líto, že i přestože k takovýmto invektivám nezadaváme důvod a vedení české divize odmítá se zúčastnit jakýchkoliv osobních sporů, stále k ním dochází v čím dál vetší míře. Jsme pro konstruktivní dialog, jsme připraveni vyslechnout Vaše názory a tyto zvážit, ale pouze za předpokladu že takovou diskuzi budete mít zájem vést slušně a konstruktivně. Věříme, že chápete proč by měla vzájemná slušnost mít místo mezi námi a věříme že ti, kdo měli tu možnost být svědkem dané invektivy onoho člena, tak s ní nesouhlasí a distancují se.

My, jako CZ Staff jsme se shodli, že se žádných provokací, které nemají nic společného s konstuktivním dialogem, a které mají za cíl pouze úmyslně poškozovat komunitu pilotů a řídích, nebudeme účastnit a pouze vyvedeme důsledky z každého takového jednání. Každé toto jednání bude zaznamenáno a konzultováno s HQ staffem IVAO a opatření která budou přijata budou v souladu s pravidly používaní sítě IVAO. Dále prohlašujeme že členové CZ Staffu IVAO neprovádí a nebudou provádět žádné útočné akce a pokud se takové objeví, nejsou aktivitou členů CZ Staffu IVAO.

Chápeme, že ne každé rozhodnutí, ke kterému dospějeme, bude vyhovovat každému. Pokud chcete o svých připomínkách jednat, jsme otevření normální a slušné diskuzi skrze oficiální komunikační kanály.

Váš CZ Staff