Levé pozadí

Nové změny ve vedení divize

Vážení členové,


rádi bychom vás informovali o nových změnách ve vedení české divize. Konkrétněji se jedná o pozice v rámci Events a SpecOps Department.K 31. lednu 2015 odešel z pozice CZ-EA1 Jan Podlipský (stále zůstává na pozici CZ-TA2). Nově za sebe navrhl Jana Šebka, který je na tuto pozici jmenován s účinností od 1. února 2015. V rámci SpecOps z pozice CZ-SOC odešel Jan Koranda (stále zůstává na pozici CZ-TAC). Nově za sebe navrhl Viktora Komara, který je s účinností od 1. února 2015 do této funkce jmenován.

Oběma Honzům patří velké poděkování za jejich odvedenou práci v rámci jejich bývalých pozic. Nově jmenované vítáme mezi členy vedení a přejeme jim hodně úspěchů.