Levé pozadí

Volací znaky

Letadla

ICAO kód Vzdušných sil Armády České republiky je CEF (vyslovováno jako „Czech Air Force“).

V textu se často setkáte s pojmem „index pilota“, což je trojciferné evidenční číslo, které má každý pilot přidělen. V rámci České divize jako index pilota používejte poslední trojčíslí vašeho VID.


Lety nad územím České republiky

Pro lety vojenských letadel neopouštějící území České republiky se používají tzv. taktické volací znaky, za kterým následuje poslední dvojčíslí indexu pilota (na síti poslední dvojčíslí VID). Delší slova ve volacím znaku se do pole „aircraft identification” zkracují. Např. volací znak DOLPHIN11 se zkrátí na DPHIN11. Úplné znění musí být vždy v letovém plánu napsáno v poli 18 „Other information” ve formátu: CS/DOLPHIN11.

Volací znaky dle typu letadla
Airbus A319CJ DPHIN „Dolphin“
Yak 40 JKIL
Challenger CL60 TSHRT
Casa C295 SMGLR „Smuggler“
Let L410 CABBY
GRZL „Grizzly“
BUDDY (CLV Pardubice)
JAS 39 Gripen MDEN „Maiden“
SILVO
L159 Alca PLUTO
PEGAS
BUTCH „Butcher“
L39 Albatros BTLE „Beetle“
Zlín Z142 BASIC
Mil-Mi MI8 SALON
Mil-Mi MI17 DSTER „Duster“

Mezistátní lety

Pro lety mimo území České republiky je formát volacího znaku následující: je použit prefix CEF a za ním následují tři číslice. První číslice určuje typ letadla a zbylé dvě jsou pořadové. Například volací znak A319CJ může být CEF503. Volací znak je vyslovován: „Czech Air Force pět nula tři.” Ostatní letouny z jiné než 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, použijí za prefixem CEF, trojčíselný index pilota.

Generátor volacích znaků pro mezistátní lety

Lety vládní/státní důležitosti

Lety vládní, nebo státní důležitosti, tedy lety s vládními činiteli na palubě, používají specifické volací znaky, podle kterých lze zjistit, kdo se na palubě nachází. Opět je použit prefix CEF, vyslovován: „Czech Air Force,” za kterým následuje číselná kombinace. Například, prezident republiky má svůj specifický volací znak CEF1. Následuje předseda vlády s volacím znakem CEF2, atd.

Tyto volací znaky jsou vyhrazeny pro použití při schválených a koordinovaných akcích a pouze pro náležitě trénované piloty pověřené úkolem spojeným např. s transportem ústavních činitelů.

Samozvané užívání těchto volaček není dovoleno.

Lety QRA „Ostrá hotovost”

Čtyři letouny zařazené do systému NATINAMDS používají volací znak skládající se z prefixu CF a čísla 01-04, takže první dvojice letounů bude CF01 a CF02. Vyslovují se: „Charlie Fox”.

Fotolety a kalibrační lety

Mezi úkoly Vzdušných sil AČR patří také fotogrammetrické lety. Nejčastěji jsou létány se speciálně upraveným letounem L410 FG. Při těchto letech je používán volací znak FOTO01.

Letecká radionavigační služba AČR létá kalibrační lety, podobně jako ÚCL, s letounem L410 a vojenským slangem to jsou tzv. oblety radionavigačních prostředků. Volací znak je OBLET01.