Levé pozadí

Informace ze staffmeetingu ŘÍJEN 2013

Vážení přátelé,

na základě závěrů ze Staff meetingu, konaného ve večerních hodinách dne 11.10.2013 Vám přinášíme informace o změnách v divizním uspořádání a dalších činnostech v české divizi IVAO.


     V souvislosti s aktuálním děním  v Czech FS Flight School (CFFS) bylo oboustranně dohodnuto ukončení spolupráce CFFS s českou divizí IVAO a následné ukončení činnosti CFFS jako oficiální virtuální letecké školy, a to z důvodů dlouhodobé nedostatečné personální obsazenosti vedení a instruktorů v CFFS a nemožnosti CFFS poskytovat svým svěřencům služby v takovém rozsahu a kvalitě, jaké by si vedení a instruktoři CFFS přáli. Ze strany české divize byl projekt virtuální letecké školy oceněn jako velmi úspěšný v době plného personálního obsazení a proto česká divize v následujících dnech či týdnech založí ekvivalentní náhradu letecké školy, která bude zřízena a provozována přímo českou divizí IVAO a bude přímou součástí divizního tréninkového oddělení. Piloti, kteří jsou v současné době zařazeni do výcviku v CFFS budou individuálně osloveni a bude jim nabídnuto pokračování v leteckém výcviku organizovaném přímo českou divizí obdobným stylem, na který byli zvyklí v případě CFFS. Stejně tak budou osloveni instruktoři, působící na poli tréninku v CFFS, kterým bude rovněž nabídnuta možnost pokračovat ve své instruktorské činnosti přímo v rámci české divize na pozici IVAO trainer a pokračování výcviku do současné doby trénovaných pilotů. O zřízení školy a dalších podrobnostech budete brzy informováni.

     Dále byly na jednání Staffu a zúčastněných členů české divize podrobně projednány veškeré konstruktivní nápady obdržené od našich členů v rámci vyhlášené ankety. Výsledky ankety jsou pro Staff české divize velmi cenným materiálem a obsahují velké množství nápadů, se kterými bude vedení divize dále pracovat tak, aby nejširší okruh jejích členů našel na poli virtuálního létání a řízení letového provozu co nejvíce zábavy a seberealizace. Za všechny konstruktivní nápady a stejně tak za veškerou kritiku i pochvalu směřující k vedení české divize velmi děkujeme.

     Na meetingu bylo dále oznámeno zpracování nové CZ VFR Tour 2013/2014, kterou pro nás všechny kompletně připravil Láďa Seidl (CZ-FOAC) a která bude letos, stejně jako v předchozích letech, velmi zajímavým zpestřením ve Vašem virtuálním létání. Nová VFR tour bude do systému zapracována v nejbližších dnech a její spuštění bude rovněž oznámeno. Láďovi za jeho velmi kvalitní přípravu celé tour rovněž velmi děkujeme.

     Dne 12.10.2013 oznámil FIR Praha Assistant Chief (LKAA-ACH) Karel Fiala rezignaci na svoji pozici z důvodu časové zaneprázdněnosti vzniklé jeho studiem a nadcházejícím ULL výcvikem. Vedení divize Karlovu rezignaci přijalo. Karlovi za veškerou jeho práci pro českou divizi, která byla vždy na vysoké úrovni, děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve studiu, jeho reálném leteckém výcviku i v osobním životě. Pozice LKAA-ACH je dnešním dnem uvolněna a v co nejbližší možné době bude vybrán Karlův vhodný nástupce.

S pozdravem a přáním hodně zábavy na poli virtuálního letectví,

Lukáš Myška

Czech Republic Division Director