Levé pozadí

IVAO-CZ Anketa

Vážení přátelé,
vzhledem ke všem okolnostem, které v poslední době provází činnost naší divize, jsme se rozhodli po vzoru IVAO HQ, dát otevřenou možnost všem členům se vyjádřit, a jistým způsobem tak ovlivnit naše rozhodování a směřování naší divize v budoucnu. Rádi bychom Vás proto požádali o vyplnění krátkého dotazníku na níže uvedené adrese. Dotazník je v českém jazyce a je považován za striktně anonymní i přesto, že budete vyzváni k vložení přihlašovacích údajů při přístupu. Vložené přihlašovací údaje se nikterak nepřiřazují k vloženým odpovědím, slouží pouze k ověření, zda je respondent členem IVAO tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zkreslování výsledků. Všechny Vaše odpovědi z dotazníku pečlivě prostudujeme a budeme se snažit přijmout taková opatření, abychom vyhověli Vašim názorům a případným nápadům v co největší možné míře.

Pojďme již tedy k dotazníku samotnému. Za jeho vyplnění předem velmi děkujeme.

Anketa byla uzavřena k 1.12.2012 00:00


Děkujeme za Vaše názory.http://survey.ivao.aero

(z nabídky vyberte IVAO Czech Republic)