Levé pozadí

Nestandardní situace

Když pomineme nestandardní neřešitelné situace v podobě ulomeného křídla, upadnutí stabilizátoru či Hi-jacking v podobě nechápavých rodičů, manželek nebo nervních sourozenců, tak nestandardní situace můžeme rozdělit do dvou skupin.
-Bezprostředně hrozící nebezpečí zkázy letadla, životy lidí na palubě jsou v ohrožení (May Day)
-Situace jež vyžaduje urychlené řešení, ale životy lidí na palubě letadla nejsou bezprostředně ohroženy (Pan Pan)


Frazeologie v nouzi

Pilot česky/anglicky
ATC česky/anglicky
Poznámka 

P: May day, may day, may day/Pan pan, pan pan, pan pan, Praha Radar, CSA007 (specifikace problému), žádám okamžitý návrat/diverzi do.*

A: CSA007, Praha Radar, May day/Pan pan rozumím, pokračujte (bližší instrukce)

A: CSA007, požadujete plnou nebo místní pohotovost?
P: Praha Radar, požadujeme plnou/místní pohotovost CSA007 **

A: Rozumím, oznamte POB, zbytek paliva a případné nebezpečné zboží na palubě?
P: Praha Radar, POB xxx, zbytek paliva yy,z, bez nebezpečného zboží, CSA007***

A: Rozumím, POB xxx, zbytek paliva yy,z, bez nebezpečného zboží.
P: May day, may day, may day/Pan pan, pan pan, pan pan, Praha Radar, CSA007 (specifikace problému), request immediatelly back to the airport/diversion to.

A: CSA007, Praha Radar, May day/Pan pan roger, continue (bližší instrukce). 

A: CSA007, do you request full emergency or local stanby? 
P: Praha Radar, we request full emergency/local standby CSA007.

A: Roger, report POB, rest of fuel and if any dangerous goods on board?
P: Roger, report POB, rest of fuel and if any dangerous goods on board?

A: Radar copied, POB xxx, rest of fuel yy,z , no dangerous goods on board.

Engine Fire

* - Signál May day čti "mé dé" (slovo francouzského původu); tento signál se použije vždy, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy lidí na palubě letadla a použije se i v případě, že jeden z pilotů je zdravotně indisponován natolik, že není nadále schopen letu; např.: hoření motoru, kouř nebo požár v kabině...
- Signál Pan pan se použije vždy, kdy není bezprostředně ohrožen život lidí na palubě, ale situace vyžaduje urychlené přistání: např.:vibrace motoru, výpadek jedné z více pohonných jednotek apod.
- Signál Pan pan medical se použije tehdy, má-li někdo z cestujících/členů posádky zdravotní potíže, které vyžadují urychlený zásah lékaře; např.: porod na palubě, infarkt na palubě apod. Pilot poté většinou žádá zdravotní asistenci po příletu/medical assistance

**- Plná pohotovost se zpravidla žádá po signálu May day a znamená to, že dochází k zalarmování všech letištních záchranných jednotek, ale také jednotek z blízkého okolí; po oznámení této skutečnosti musí dojít ke koordinaci příslušných ATC složek tak, aby došlo co nejdříve k "uzavření" požadovaného letiště a uvolnění přistávacích ploch a letových koridorů tak, aby tísňový provoz měl zajištěnu volnou cestu na letiště; pilot si podle povětrnostních podmínek v závislosti na manévrovatelnosti stroje vybere rwy pro přistání
- při signálu Pan pan, se letiště neuzavírá, pouze dochází k omezení přilétajícího provozu před pilnostním provozem tak, aby mu byla zajištěna volná cesta na letiště, případně se v závislosti na počasí vyčlení jiná dráha pro tento pilnostní provoz, pokud to podmínky letiště dovolí
- při žádosti o přednostní přistání se letiště neuzavírá, pouze se stanoviště APP snaží vektorovat tento provoz tak, aby byl upřednostněn před ostatními přílety

***- POB=(persons on board) počet osob na palubě, tedy včetně posádky, zbytek paliva se udává v tunách, u malých letadel v kilogramech
- v případě přítomnosti nebezpečného zboží na palubě, musí velitel letounu oznámit charakter tohoto nákladu a třídu nebezpečnosti podle ICAO tabulek a taktéž specifikovat jeho uložení v nákladovém prostoru letadla.

**** - To, zda bude vyhlášen signál Pan Pan, nebo May Day (tedy bude-li vyhlášena pilnost nebo tíseň) je PLNĚ v kompetenci kapitána letadla

Možné nenadále nestandardní situace

May day Pan pan Přednostní přistání

Bird Strrike


Hoření motoru
Výpadek motoru (v případě, že se jedná o jednomotorový stroj)
Požár či kouř na palubě či v zavazadlovém prostoru
Nevysunutí podvozku či vztlakových klapek při přiblížení

Zdravotní indispozice (kolaps) jednoho z pilotů

Ztráta přetlaku
Pokles tlaku oleje
Výpadek jedné z pohonných jednotek (u vícemotorových letadel)
Srážka s ptákem, nasátí ptáka do proudového motoru, rozbití okna

Porod na palubě
Infarkt či jiné zdravotní komplikace na palubě