Levé pozadí

VFR-Frazeo

Základní VFR frazeologie

Orientace v tabulce

Pilot (Česky)


Pilot (Anglicky) - Kurzíva

                                                 

ATC (Česky)


ATC (Anglicky) - Kurzíva


poznámky


ostatní - černě


vlevo - pilot


vpravo - ATC


() - nemusí se použít

         

/ - nebo, jinak řečeno, jiná možnost


Pro snažší pochopení si ukážeme příklady frazeologie na letištním okruhu v Brně Tuřenech (LKTB) a potom odpojení z okruhu a pokračování do ATZ prostoru vyškova,za předpokladu, že jsou obsazeny všechna stanoviště (GND, TWR, APP, AFIS) v Brně dráha v užívání 28. Letíme s Cessnou 172, informace ATIS v LKTB - L






Navázání spojení se stanovištěm Tuřany Ground

Tuřany ground, OKJIJ dobrý den



OKJIJ, Tuřany ground, dobrý den

Tuřany ground, OKJIJ, Cessna 172 po spuštění na stání všeobecného letectví, žádáme povolení pro nácvik okruhů v CTR Brno Tuřany

Informace LIMA QNH 1-0-1-5 (HPa) (na palubě)



OKJIJ, Informace L  správně QNH 1-0-1-5, místní činnost schválena, dráha 2-8, okruhy levé, squawk 3-3-2-0.

Místní činnost schválena, dráha 2-8, okruhy levé, squawk 3-3-2-0, OKJIJ



OKJIJ přečteno správně

Letouny kategorie turbulence v úplavu lehké mohou spouštět motory bez povolení ATC, pokud poletí za VFR - proto nám nebylo spuštění výslovně schváleno

--------------------------------------------

----------------------------------------------

Tuřany ground, OKJIJ



OKJIJ, Tuřany ground

Tuřany ground OKJIJ, cessna 172 after start-up on general aviation stand, request atc clearance for training VFR circuits in CTR Brno Tuřany

Information LIMA QNH 1-0-1-5 (HPa) (on board)



OKJIJ information LIMA QNH 1-0-1-5 correct,OKJIJ local flight approved, runway 2-8, left hand circuit, squawk 3-3-2-0.

Local flight approved, runway 2-8, left hand circuit, squawk 3-3-2-0, OKJIJ.



OKJIJ readback correct

Instrukce k pojíždění

OKJIJ připraveni k pojíždění.



OIJ pojíždějte na vyčkávací místo dráhy 2-8 po pojezdových A, C.

Zkráceného volacího znaku smí použít pilot až po té,co ho první použije řídící letového provozu

Pojíždíme na vyčkávácí místo dráhy 2-8 po pojezdových A, C,  OIJ.


OIJ na vyčkávacím místě dráhy 2-8, připravení k odletu.



OIJ rozumím, přejděte na Tuřany věž, 119.600, naslyšenou.

Rozumím, Tuřany věž, 119.600, naslyšenou.


--------------------------------------

------------------------------------------

OKJIJ ready for taxi.



OIJ taxi to holding point rwy 2-8 via A, C.

Roger, taxing to holding point rwy 2-8 via A, C, OIJ.


OIJ on holding point rwy 28, ready for departure.



Roger, contact Tuřany tower on 119.600, bye.

Roger, Tuřany tower 119.600, bye.




Další možnosti instrukcí k pojíždění


OKJIJ jste schopni odletu z křižovatky C?

Potvrzuji/negative OKJIJ



OKJIJ, pojíždějte na vyčkávací místo dráhy 2-8 po pojezdových A a C, dejte přednost Boeingu 737 společnosti Travel Service na pojezdové Alfa, křižujícímu zprava/zleva do leva/prava.

Rozumím, dáme přednost Boeingu (typ) společnosti Travel Service křižujícímu zprava do leva na pojezdové Alfa a za ním budeme pojíždět na vyčkávací místo dráhy 28 OKJIJ


----------------------------------------

-------------------------------------------


OKJIJ are you able from intersection C?

Affirm/negative OKJIJ



OKJIJ, taxi to holding point runway 2-8 via A and C, give way Boeing 737 company Travel Service on taxiway Alfa crossing from right/left to left/right.



Povolení ke vzletu

Tuřany věž dobrý den, OKJIJ na vyčkávacím místě dráhy 2-8 a jsme připraveni k odletu.



OKJIJ vstupte na dráhu 2-8, vzlet povolen, vítr xxx stupňů/xx uzlů, po vzletu se zařaďte do levého okruhu.

Rozumím, vzlet z dráhy 2-8 povolen, po vzletu pokračujeme do levého okruhu, OKJIJ


-----------------------------------------------

--------------------------------------------------

Tuřany tower good day, OKJIJ on holding point runway 2-8, ready for departure.



OKJIJ line up runway 2-8, cleared for take off, wind xxx degrees/xx knots, after departure join left circuit.

Roger, runway 2-8 cleared for take off, after departure will join left circuit, OKJIJ.


Po vzletu

OKJIJ poloha po větru levého okruhu dráhy 2-8, žádáme letmé přistání a vzlet/nízky průlet nad dráhou 2-8 a poté bychom žádali pokračovat na Vyškov, opustili bychom vaše CTR přes Rousínov (výstupní bod ECHO).



Rozumím, informace o provozu, cessna 182 na finále dráhy 2-8, na vaši 10. hodině, vzdálenost 4 NM, potvrďte provoz v dohledu.

 Informaci o provozu přijal, provoz máme/nemáme v dohledu OKJIJ


V našem případě máme provoz v dohledu, takže můžeme pokračovat s dodržením vlastního rozstupu za tímto provozem


OKJIJ, rozumím, pokračujte na finále dráhy 2-8 jako pořadí 2 za tímto provozem a finále oznamte.

Pokračujeme na finále dráhy 2-8 jako pořadí 2 a finále oznámíme OKJIJ.


OKJIJ finále dráhy 28



OKJIJ letmé přistání a vzlet / nízký průlet dráha 2-8 povolen, vítr xxx stupňů /xx uzlů po průletu/letmém přistání pokračujte pravou zatáčkou přímo Rousínov (výstupní bod ECHO).

Rozumím, letmé přistání a vzlet / nízký průlet dráha 2-8 povolen, po vzletu/průletu budeme pokračovat pravou zatáčkou přímo na Rousínov OKJIJ.


OKJIJ Po vzletu / po průletu točíme pravou zatáčku a pokračujeme přímo Rousínov.



Tuřany věž.

OKJIJ přibližně 3 minuty před bodem Echo.


Letoun letící za pravidel VFR má za povinnost hlásit minimálně 3 minuty před vstupem či výstupem z/do řízeného prostoru (v našem případě CTR Brno Tuřany) pokud ATC nestanoví jinak.


OKJIJ rozumím, squawk 7000, regionální QNH 1-0-1-2 HPa a monitorujte Brno radar na frekvenci 120.550, naslyšenou.

Rozumím, squawk 7000, regionální QNH 1-0-1-2 HPa a budeme monitorovat Brno radar na frekvenci 120.550 naslyš OKJIJ.


----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

OKJIJ downwind left hand circuit runway 2-8, request touch and go/ low pass runway 2-8 and after touch and go/low pass we reques continue to Vyškov and we will leave your CTR via Rousínov ( Exitpoint ECHO)



OKJIJ Roger, traffic information, cessna 182 on final runway 2-8, at your ten o´clock, distance 4 NM, report traffic in sight.

OKJIJ Copy, traffic in sight/traffic information recieved.



OKJIJ Roger, continue to final runway 2-8 as number two behind Cessna 182 and report final.

Will continue to final runway 2-8 as number two behind Cessna 182 and will report final, OKJIJ.


OKJIJ final runway 28.



OKJIJ cleared for touch and go/low pass runway 2-8, wind xxx degrees/xx knots, after touch and go/low pass, turn right and proceed direct Rousínov ( exit point ECHO).

Cleared for touch and go/low pass runway 2-8 (wind copy) after touch and go/low pass, will turn right and proceed direct Rousínov ( exitpoint ECHO) OKJIJ.


OKJIJ after touch and go/low turning right direct Rousínov.



Tuřany tower.

OKJIJ  approximately 3 minutes to Rousínov.



OKJIJ Roger, squawk 7000, regional QNH 1-0-1-2 HPa, monitor Brno radar on 120.550, bye.

Squawk 7000 regional, QNH 1-0-1-2 HPa and will monitor Brno radar on 120.550, bye, OKJIJ.


Monitorování frekvence znamená, že se daný letoun na této frekvenci nehlásí, je zde přítomen a poslouchá, ATC ho z nějkého důvodu může zavolat.

Navázaní spojení se stanovištěm AFIS

Vyškov Info OKJIJ dobrý den



OKJIJ Vyškov Info dobrý den

OKJIJ cessna 182 altitude 1800 stop, jižně od vašeho ATZ, přelétáváme Rostěnice a žádáme informace pro přistání na vašem letišti



OKJIJ rozumím, dráha v užívání 2-0 okruhy levé QNH 1-0-1-6 HPa, letiště bez hlášeného provozu

OKJIJ  informaci přijal, dráha v užívání 2-0 okruhy levé QNH 1-0-1-6 Hpa a pokračujeme do polohy povětru levého okruhu dráhy 2-0.



Vyškov info.

OKJIJ poloha po větru dráhy 2-0 a bude to plné přístání.



Vyškov info, rozumím.

OKJIJ točíme baseleg dráhy 2-0.



Vyškov info.

OKJIJ finále dráhy 2-0.



OKJIJ dráha 2-0 volná, vítr xxx stupnů/xx uzlů.

Dráha volná (vítr přijal), OKJIJ.


OKJIJ dráhu uvolnili doprava a pojíždíme k hangáru.



Vyškov info.

OKJIJ na stání, naslyšenou.



Naslyš.

Stanoviště AFIS (INFO) nevydává žádná povolení, JEN informace. Pilot se musí sám přesvědčit, zda je přistávací dráha volná,bez překážek a může na ni bezpečně přistát

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Vyškov Info OKJIJ.



OKJIJ Vyškov Info.

OKJIJ cessna 182 altitude 1800 ft south of your ATZ over Rostěnice.Request information for landing.



OKJIJ, roger, runway in use 2-0 lefthand circuit QNH 1-0-1-6 HPa, no traffic reported.


 Roger, runway in use 2-0 left circuit, QNH 1-0-1-6 HPa, no traffic reported.Continuing to  downwind left circuit runway 2-0, OKJIJ.




Vyškov info.

OKJIJ position downwind runway 2-0 and will be full stop landing.



Vyškov info.

OKJIJ baseleg runway 2-0.



Vyškov info.

OKJIJ final runway 2-0.



OKJIJ runway 2-0 clear, wind xxx degrees / xx knots.

 Runway 2-0 clear, OKJIJ.


OKJIJ runway vacated to the right and taxing to hangar.



Vyškov info.

OKJIJ on stand, good bye.


původní verzi, která byla upravena do aktuální podoby, vytvořil Jiří Janeček