Levé pozadí

Působnost ATC stanovišť

Při přihlašování do sítě pomocí IvAc si musíte zvolit ATC pracoviště, na kterém budete pracovat. Systém vás považuje za aktivního řídícího pouze v případě, kdy použijete jednu s následujících přípon: DEL, GND, TWR, APP, CTR, FSS. V ostatních případech (například jste "pozorovatel" - observer (přípona OBS) nemáte přístup k ATC kanálu a můžete komunikovat pouze na frekvenci 199.999 (týká se pouze textového režimu).

xxxx_GND

Ground Controller - Pracoviště Ground - Řídí pohyb letadel na provozní ploše letiště, avšak pouze na pojížděcích drahách a na odstavných plochách, nikoliv na aktivních vzletových a přistávacích drahách. Kdykoliv letoun potřebuje vjet na aktivní dráhu, musí být zajištěna koordinace s pracovištěm Tower - Věž. (viz postupy LKPR_GND)

Koordinace

Pro odlety - letoun je předáván na TWR před dosažením vyčkávacího místa aktivní vzletové dráhy.

Pro přílety - letoun je předáván z TWR po uvolnění aktivní dráhy.

xxxx_TWR

Tower Controller - Pracoviště Věž - "Vlastní" vzletové a přistávací dráhy a letový prostor až do vzdálenosti přibližně 10NM od letiště. Dává letadlům povolení ke vzletu a přistání a spravuje VFR okruhy.

Koordinace

Pro odlety - letoun je předáván na DEP či APP po vzletu (IFR) nebo když opouští tzv. CTR zónu daného letiště (VFR).

Pro přílety - letoun je předáván z APP jakmile je usazen na finále (cca 10NM pro IFR) nebo před vstupem do CTR zóny daného letiště, (VFR)

xxxx_APP

Approach Controller - Pracoviště Approach - Řídí prostor až do cca 30NM od letiště do výšky od 12000ft do 18000ft (liší se dle lokálních pravidel. V ČR je to pro LKPR_APP do FL 165, pro LKMT_APP a LKTB_APP do FL 125, pro LKKV_APP do FL095). Odbavuje veškerý provoz přilétající či odlétající z jednoho či více letišť v rámci horizontálních hranic svého sektoru, nebo-li TMA.

Koordinace

Pro odlety - předává stoupající IFR let na pracoviště CTR před dosažením koordinační letové hladiny (tj. FL095, FL125 a FL165 - dle místních postupů). VFR je předáván při opuštění prostoru kontrolovaného pracovištěm APP.

Pro přílety - IFR let je předáván v klesání z CTR před dosažením koordinační letové hladiny (tj. FL095, FL125 a FL165 - dle místních postupů) a VFR let před vstupem do prostoru řízeného pracovištěm APP.

xxxx_DEP

Departure Controller - Pracoviště Departure - pracoviště obsazené jen na frekventovaných letištích, které ma za úkol zmenšit zatížení řídících na pracovišti APP tím, že přebírá veškeré odlety a navádí je co nejrychleji pryč od příletů, které řídí pracoviště APP.

xxxx_CTR

Center Controller - Pracoviště Oblast - vlastní veškerý prostor neřízený pracovišti APP a TWR. Řídí letadla po dobu vlastního letu, a zaručují jejich bezpečnou dopravu z bodu A do bodu B, až do okamžiku, kdy letadlo klesá a je předáno na pracoviště APP.

Koordinace

Pro odlety - IFR let je předáván z DEP či APP dříve než dosáhne horní hranice prostoru řízeného DEP či APP.

Pro přílety - předává letadlo na pracoviště APP před dosažením hranice popsané výše.

Poznámka: Pracoviště Oblast v našich virtuálních podmínkách velice často zastupuje nepřítomné ATC pro pracoviště APP/TWR/GND na všech letištích patřících do řízené oblasti. Zvládat korektně takový rozsah činností může být velmi náročné a nezkušení řídící bývají brzy přetíženi. Pro méně zkušené řídící doporučuji začít na jiném pracovišti - například TWR.

xxxx_FSS

Station - Stanice letových služeb - pokrývají rozsáhlé území (např. celou Evropu) a poskytují podporu pilotům a řídícím. Dávají pilotům informace o počasích a frekvencích jiných řídících.

xxxx_DEL

Clearence Delivery - Pracoviště Delivery - Pracoviště dává letová povolení letadlům před zahájením letu. Ve virtuálním světě je toto pracoviště používáno zřídka.

Obecně

"xxxx" v uvedených případech znamená kód pro identifikaci oblasti, ve které řídící pracuje. Těmto kódům říkáme ICAO kódy a mohou být nalezeny na stránkách IVAO.

Například Ruzyně je "LKPR", takže Ruzyně věž bude mít kód LKPR_TWR.

Pracoviště Radar používají také ICAO kódy, avšak kontrolují větší oblasti, než je jedno letiště, a tak mají speciální kódy označující danou oblast. Pro pracoviště Praha Radar, kontrolující celou ČR to bude kód LKAA_CTR, pro Paříž Center pokrývající asi jednu pětinu Francie to bude LFFF_CTR a EUR_FSS je Evropská Stanice letových služeb.

Pokud se připojujete z tréninkových důvodů, vložte do svého znaku navíc písmeno T. například EGLL_T_TWR nebo LKAA_T_CTR. Vložené písmeno T znamená, že se jedná o tréninkové připojení, vaše pozice aktivovaná pro trénink pilotů či řídících a místo standardní frazeologie a postupů musí piloti i řídící očekávat, že mohou být využívány pauzy v letu, různá vysvětlení na kanále TS atd. Piloti, kteří chtějí létat "jako ve skutečnosti" by se měli takovému prostoru vyhnout, neboť tréninkové připojení bude jistě realismus postrádat. Toto označení je zavedeno ze tří důvodů:

  1. aby si zkušení piloti nestěžovali na nedostatek realismu a nízkou výkonnost takových řídících
  2. aby si nezkušení piloti mohli vyzkoušet ONLINE let s řídícím, který je připraven jim pomoci
  3. aby si nezkušení řídící mohli vyzkoušet provoz v rozumné hustotě a s piloty, kteří odpovídají jejich úrovni


Na síti se také vyskytují volací znaky xxxx_SUP a xxx_OBS. Tyto znaky jsou používány jen ve virtuálním světě a znamenají připojení supervizora respektive pozorovatele (tj. obecně někoho, kdo právě nepracuje jako aktivní ATC).

Členové IVAO staffu mohou používat také připojení svým staff-jménem, například IVAO-FOD, IVAO-DIR, IVAO-TD, případně CZ-DIR či CZ-TC.