Levé pozadí

ILS

Je to elektronický přístrojový přistávací systém. Byl vyvinut ve 40. letech dvacátého století a schválen k použití organizací ICAO v roce 1949. Používá se dodnes, prakticky beze změn. Systém poskytuje přesné informace o okamžité poloze letadla vzhledem k referenční trajektorii, vytvořené dvěma majáky pomocí směrového rádiového signálu. ILS je definován jako „přesný“ přistávací systém, jelikož obsahuje podle definice i vertikální složku navádění (GS/GP)


Kurzový maják

neboli („lokalizér - LLZ“) je v principu tvořen dvěma pozemními radiovými vysílači s anténními systémy navrženými tak, aby vyzařovaly ve směru osy přistávací dráhy. Jeden ale mírně vpravo a druhý mírně vlevo. Z pohledu přibližujícího letounu to vypadá tak, že pokud se blíží přesně v ose dráhy, kde je úroveň signálu z obou vysílačů stejná, ukazuje mu ručka indikátoru na střed. Pokud letoun vybočí doprava nebo doleva, zvýší se úroveň jednoho ze signálů a ručička indikátoru se vychýlí na příslušnou stranu. Anténní systém může být konstruován tak, že vyzařuje i dozadu, pro opačný směr přistání, a bývá umístěn cca 100 m za koncem dráhy.


Sestupový maják

(angl. „glideslope/glidepath - GS/GP“) pracuje na stejném principu, pouze jsou osy vyzařování obou vysílačů mírně vychýleny nahoru nad a dolů pod sestupovou rovinu. Letoun klesá k VPD tak, aby oba modulační signály měly stejnou intenzitu. Nosný kmitočet je oproti LLZ odlišný (ale párově přiřazený), přiblížení na zadní paprsek možné není. Anténní systém bývá umístěn po boku dráhy, v blízkosti dotykové zóny.

ILS indikátor


(en: HSI) je indikační přístroj na panelu v pilotní kabině, který na základě signálů z palubních přijímačů LLZ a GP ukazuje polohu letounu vůči ideální sestupové ose. Signály z přijímačů mohou být také použity pro řízení autopilota.

Měření vzdálenosti od VPD


se ve starší verzi provádí zpravidla pomoci 2 nebo 3 markerů (OM, MM, IM), tedy pozemních radiomajáků, postavených v určitých vzdálenostech před prahem dráhy. Při jejich přeletu se pak pilotovi rozsvítí kontrolka příslušné barvy. U novějších systémů je funkce markeru doplněna nebo nahrazena odpovídačem DME (posádka dostává od DME i rychlost přiblížení).

Nejlépe si to lze představit z animace na stránkách http://sk-instrument.landing-system.com/ils-tutorial-animation/ , další obrázky a stručnější popis jak to fungujete naleznete na http://sk-instrument.landing-system.com/palubne_vybavenie.htmlKATEGORIE ILS

Podmínky dané kategorie musí splňovat nejen pozemní zařízení včetně pomocného vybavení (systém záložního napájení, pozemní radarové sledování), ale i palubní přístroje letounu. Navíc musí mít i posádka platnou kvalifikaci pro danou kategorii a typ stroje.

Kategorie

Výška rozhodnutí

Minimální dohlednost

CAT I

200 ft / 60 m

Min. 550 m

CAT II

100 ft / 30 m

Min. 300 m

CAT III A

Méně než 30 m

Min. 200 m

CAT III B

Méně než 15 m

Min. 75 m

CAT III C

0 m

0 m

Jak zaletět ILS?

Takže teoreticky už víme jak na to, ale jak to uskutečnit v praxi? To si povíme na následujících řádcích.

1)      Nejlépe je dostat se k letišti v cca 40-45 stupňové odchylce od osy dráhy. Na radaru je to vidět jako takové to V u bodu NESVO


2) Na rádiu NAV1 frekvenci ILS v Brně je to 111.50 a správný kurz trati. Vše nalezneme v mapách. V Brně 276 stupňů
3) Pakliže máme správnou frekvenci a letíme cca 40-45 stupňů od osy měly bychom vidět na přístrojích, že je zachycen signál lokalizéru, popřípadě i rovnou signál glide slope. Poznáme to tak, že se nám vychýlí břevna. Na obrázku máme vychýleno pouze břevno lokalizéeru. Glide slope jsme ještě nezachytili


Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE 4) Jak vidíte, jsme mírně nad sestupovou rovinou a na pravo od osy dráhy letíme tak abychom letěli tak, že protneme osu dráhy a zapneme tlačítko APR na autopilotovi.


5) Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE Autopilot by nás měl dostat přímo do sestupové roviny a zachytit do lokalizéru přesně jak vidíte na obrázku. Krátce před prahem dráhy stačí jen vypnout autopilota a přistát.
Normal 0 false 21 false false false CS X-NONE X-NONE

1)     
Jak vidíte jsme mírně nad sestupovou rovinou a na pravo od osy dráhy letíme tak abychom letěli tak, že protneme osu dráhy a zapneme tlačítko APR na autopilotovi.
Autopilot by nás měl dostat přímo do sestupové roviny a zachytit do lokalizéru přesně jak vidíte na obrázku. Krátce před prahem dráhy stačí jen vypnout autopilota a přistát.