Levé pozadí

Příletové tratě STAR

Standard Instrument Arrival Route, zkráceně STAR obvykle zahrnuje fázi letu, která navede letadlo po trati pro konečné přiblížení na přistávací dráhu pro přistání.

STAR začíná na posledním bodě v letovém plánu. Za normálních okolností konečná fáze přiblížení začíná na tzv. Initial apporach Fix (IAF).

Typický STAR sestává ze skupiny bodů,  popisu cesty (vedoucí přes body) a vede do místa v blízkosti cílové letiště.
Tam letadlo zahájí přístrojové přiblížení (IAP), nebo je vektorováno pro konečné přiblížení řídícím APP.

Je třeba poznamenat, že ne všechna letiště mají STAR. Nicméně, většina relativně velkých, nebo nesnadno přístupných (např.v hornatých oblastech) letišť STAR mají. Někdy několik letišť ve stejné oblasti sdílejí stejné STAR, v tomto případě letadla  letí stejnými příletovými tratěmi až do dosažení konečného bodu cesty, od nějž se odkloní k jejich cílovému letišti.

Ne všechny STAR jsou pro lety IFR. Občas jsou STAR zveřejněny pro vizuální přiblížení, v tom případě používají určité viditelné orientační body na zemi a další vizuálně referenční body místo bodů na trase nebo radionavigačních prostředků.

Příletové tratě se dělí stejně jako SID na RNAV a NON-RNAV rozdíl naleznete v článku o odletových tratích (SID).