Levé pozadí

Odletové tratě SID

Odletové tratě SID (Standard Instrument Departure Route) se používají pro efektivní odlety letadel z letišť. Odletové tratě vždy končí na prvním bodě našeho letového plánu.


Dělení SID podle

 Přístrojového vybavení letadla

RNAV odletové tratě. Příkladem budiž letiště Praha Ruzyně. Toto letiště obsahuje odletové tratě, které se skládají jen z tzv. FIXů tj. bodů, které jsou dány pouze GPS souřadnicemi. Podíváme-li se na mapu SIDů z dráhy 24 na LKPR, tak můžeme vidět, že mapa obsahuje pouze tvar odletových tratí a názvy FIXů přes které vede. Tyto tratě nejsou schopny zaletět všechna letadla. Starší stroje typu B727 pokud nemají nějakou dodatečnou výbavu si tu ani neškrtnou.


NON-RNAV odletové tratě jsou schopna zaletět všechna letadla, která mají  přístroje pro IFR navigaci. Po těchto tratích se pohybují letadla pomocí radiálů a odečtu vzdálenosti od např. VOR/DME zařízení. Samozřejmě, že tyto tratě lze v dnešní době zaletět i RNAV,  ale to už není taková sranda. Příkladem budiž mapa odletových tratí z LKTBKategorie letadla (toto dělení má u nás jen letiště LKPR)

a)     Trať pro proudová letadla. Z dráhy 24 se používá VOZ1A,

b)     Vrtulová letadla. Ta používají VOZ1M . Viz. obr. Z RNAV SIDů