Levé pozadí

Vektorování

Toto téma si probereme zvlášť z pohledu pilota a zvlášť z pohledu ŘLP (řídícího letového provozu). Jelikož z pohledu pilota je to téma na pár řádků, tak se prvně budeme věnovat pilotům.

VEKTOROVÁNÍ Z POHLEDU PILOTA

Z pohledu pilota je vektorování jedním z nejjednodušších postupů, které lze v letectví provozovat. Po obdržení pokynu od řídícího je pilotem manuálně nastavován kurz dle instrukcí. Vektory pilot obvykle obdrží zaokrouhleny na desítky (např. 120, 160, 260 atd.) , protože na některých stojích s analogovým HSI by stejně pilot nebyl schopen tento kurz nastavit s požadovanou přesností. Ve výjimečných případech můžete obdržet instrukci, kde je kurz zakončen číslem 5 (např. 125, 165, 265 atd.). Další možné instrukce, kterou můžete od řídícího slyšet jsou např. točte o 5 stupňů do prava/leva, nebo po minutí XXX(místo XXX si představte třeba nějaký FIX (BODAL), nebo VOR, DME atd.) pokračujte kurzem YYY

Vektorování se provádí například v následujících případech:

a) Jestliže hrozí snížení rozestupu s okolním provozem a je potřeba je horizontálně odseparovat

b) V případě, že letadlo není schopno zaletět příletovou trať STAR (např. v LKPR jsou STARy pouze pro R-NAV letadla, kterými např. nejsou Tu-154, B727 aj.)

c) V případě, že řídící uzná za vhodnější letadlo vektorovat, místo letu po STARu

O tom, že budete vektorováni nemusíte při situaci a) vůbec vědět a dozvíte se to teprve ve chvíli, kdy již dostáváte instrukce potřebné k vyhnutí

V případech b) a c) jste zavčas informováni a víte, že např. při příletu do Brna (LKTB) máte po minutí bodu BODAL očekávat vektorovnání na ILS dráhy 28, nebo VOR/DME dráhy 10 atd.

Pokud budete při klesání vstupovat do prostoru třídy E, musí vás o tom řídící zavčas informovat.


VEKTOROVÁNÍ Z POHLEDU ATC

Z pohledu řídícího je vektorování o něco málo složitější. Jako řídící máme vůči letadlu určitou zodpovědnost. Musíme hlídat, abychom letadlo nepustili pod vertikální hranici zvanou MRVA (Minimum Radar Vectoring Altitude), kde hrozí srážka letadla se zemí. MRVA je obsažena na mapě viz obr.(klikněte na obrázek pro jeho zvětšení)

Dále je potřeba, aby nedošlo ke ztrátě rozestupů jak vertikálních, tak samozřejmě i horizontálních.

Vertikální separace

ICAO nám určuje minimální vertikální separaci pro IFR lety jako: 1000 ft pod FL290 a 2000 ft nad FL290 s výjimkou prostoru RVSM, o tom však někdy jindy.

Horizontální separace

Minimum rozstupu je 5NM, LKPR_APP/DEP a LKTB_APP má minimum rozstupu sníženo na 3NM v okruhu 50NM okolo antény radaru (pro účely simlétání reprezentované polohou OKL resp BNO).

Další druhy separace

Vypsali jsme si základní dva druhy, které potřebujeme na síti. Samozřejmě, že jsou další druhy separací, které musíme dodržovat. Najdete je v předpisech v dokumentu L-4444 přímo na oficiálních stránkách Letecké informační služby. Viz. odkaz. Na straně 12 naleznete i doplňující obrázky a to vše samozřejmě s českým popisem.

http://ais.ans.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-4444/index.htm

Omezené a zakázané prostory

Letadlo samozřejmě také nesmíme vektorovat do zakázaných oblastí (viz. http://ivao.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=145 )


Toto byly základní poučky, kterých se musíme při vektorování držet.  Návod jak zjistíme vektor v programu IVAC naleznete v jeho manuálu.