Levé pozadí

Rozdělení vzdušného prostoru

  Vzdušný prostor se označuje jako letová informační oblast (Flight information region – FIR). V České republice máme jen jeden FIR a to FIR Praha, který sahá vertikálně od GND do FL660 a horizontálně kopíruje naše státní hranice. Jiné země mohou mít FIRů více s různými hranicemi.

Ve FIRu se nacházejí další řízené a neřízené prostory (CTR, TMA, CTA, ATZ, TSA, TRA, D, P, R).


Následující tabulka popisuje práva a povinnosti vyplývající z konkrétní dané třídy vzdušného prostoru.

Třída

Druh letu

Zajišťování rozstupů

Poskytovaná služba

Minima dohlednosti VMC a vzdálenosti od oblaků

Omezení rychlosti

Požadavky na rádiové spojení

Podléhá letovému povolení

A

IFR

IFR od IFR

služba řízení letového provozu

neuplatňují se

neuplatňují se

stálé obousměrné

Ano

VFR

Není povolen

B

IFR

IFR od IFR

IFR od VFR

služba řízení letového provozu

neuplatňují se

neuplatňují se

stálé obousměrné

Ano

VFR

VFR od IFR

VFR od VFR

služba řízení letového provozu

v nad FL 100

8 km dohlednost vně oblačnosti


pod FL 100

5 km dohlednost vně oblačnosti

neuplatňují se

stálé obousměrné

Ano

C

IFR

IFR od IFR

IFR od VFR

služba řízení letového provozu

neuplatňují se

neuplatňují se

stálé obousměrné

Ano

VFR

VFR od IFR

služba řízení letového provozu pro zajištění rozstupu od IFR letů

informace o provozu VFR (a na žádost i radu k vyhnutí)

v nad FL 100

8 km dohlednost, 1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti


pod FL 100

5 km dohlednost, 1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti

250 KT IAS pod FL100

stálé obousměrné

Ano

D

IFR

IFR od IFR

služba řízení letového provozu včetně informace o VFR letech (a provozní informace vyhnout se provozu na žádost)

neuplatňují se

250 KT IAS pod FL100

stálé obousměrné

Ano

VFR

nezajišťují se

Informace o provozu mezi VFR a IFR lety (a na žádost provozní informace vyhnout se provozu)

v nad FL 100

8 km dohlednost, 1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti


pod FL 100

5 km dohlednost, 1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti

250 KT IAS pod FL100

stálé obousměrné

Ano

E

IFR

IFR od IFR

služba řízení letového provozu včetně informace o VFR letech pokud je to proveditelné

neuplatňují se

250 KT IAS

stálé obousměrné

Ano

VFR

nezajišťují se

Informace o provozu, pokud je to možné.

5 km dohlednost, 1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti

250 KT IAS

Ne

Ne

F

IFR

IFR od IFR

služba řízení letového provozu procedurálně pokud je to proveditelné

neuplatňují se

250 KT IAS pod FL100

stálé obousměrné

Ano

VFR

nezajišťují se

služba řízení letového provozu podle potřeby

v nad FL 100

8 km dohlednost, 1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti


pod FL 100

5 km dohlednost, 1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti

250 KT IAS pod FL100

Ne

Ne

G

IFR

nezajišťují se

letová informační služba

neuplatňují se

250 KT IAS

stálé obousměrné

Ano

VFR

nezajišťují se

letová informační služba

1500 m dohlednost

mimo oblačnost za dohlednosti země, při rychlostech, které umožní včas spatřit jiný provoz nebo překážky a vyhnout se srážce s tím, že podíl IAS v km/h a letové dohlednosti (km) nesmí být větší než 100; a za okolností, při kterých pravděpodobnost setkání s jiným provozem by měla být malá, např. v prostorech s malou hustotou provozu.

250 KT IAS

Ne

Ne


V ČR se uplatňují pouze 4 třídy prostoru - C, D, E a G


FIR Praha má základní vertikální členění vzdušného prostoru následovně:


Třída

Od

Do


C

FL95

FL660

mimo TMA

E

1000 ft AGL

FL95

mimo CTR a TMA

G

GND

1000ft AGL

mimo CTRCTA – Řízená oblast

 • v čistém CTA platí klasické vertikální členění vzduš. prostoru
 • rozdělují FIR na části, ve kterých poskytují určité služby dané stanoviště (např. v CTA Ostrava je to Ostrava radar, v CTA Brno zase Brno radar). CTA může být rozděleno do dalších sekcí nepřímo popsaných, kde v každé sekci poskytuje služby jiné stanoviště (např. v CTA Praha jsou to stanoviště Praha radar – ACC /východ, západ, sever, jih, horní nebo spodní nebo Praha info – FIC)
 • vertikální hranice jsou různé podle potřeby. CTA Praha je vlastně FIR Praha bez prostoru GND až 1000ft AGL a bez CTA Brno a CTA Ostrava


TMA – Koncová řízená oblast

 • všechna TMA v ČR jsou vzdušné prostory třídy D vyjma TMA Praha (třída C)
 • jsou zřizována kolem řízených letišť nad CTR (bývá jich více kolem jednoho CTR)
 • spodní hranice jsou různé. U nás nejníže 1000ft AGL a nejvýše FL165 (Praha-Ruzyně), ostatní letiště FL95
 • zodpovídá za něj stanoviště APP, popř. DEP/ARR
 • vojenská TMA se označují jako MTMA (military terminal area)


CTR – Řízený okrsek

 • všechna CTR v ČR jsou vzdušné prostory třídy D
 • jsou zřizována kolem řízených letišť
 • vertikální hranice jsou GND až 5000ft AMSL (Praha-Ruzyně pouze do 3500ft AMSL)
 • zodpovídá za něj stanoviště TWR
 • vojenská CTR se označují jako MCTR (military control zone)


ATZ – Letištní provozní zóna

 • typ prostoru není definován
 • jsou zřizována kolem neřízených letišť
 • vertikální hranice jsou GND až 4000ft AMSL (popř. jsou omezeny jinými prostory v okolí)
 • letovou informační službu poskytuje stanoviště AFIS

TRA – Dočasně rezervovaný vzdušný prostor

 • Prostory s různými hranicemi, které se aktivují podle potřeby (např. plachtařské soutěže, pohyb vojenských letadel apod.)
 • Při aktivaci je stanoveno zodpovědné stanoviště a těmito prostory je možné prolétnout s patřičným povolením zodpovědného stanoviště
 • Souží k ochraně civilního leteckého provozu a je to obdoba TSA

TSA – Dočasně vyhrazený prostor

 • u nás se jedná o letové cesty pro vojenská letadla.
 • poskytují ochranu rychle a nízko letícím vojenským strojům
 • vedou od vojenských letišť do míst, kde mají vojenské složky další prostory, kde mohou provádět své úkoly (např. nácvik bojových akcí, atd.)
 • Tento prostor nelze proletět pokud je aktivován

D – Nebezpečný prostor

 • Bývá zřízen na místech, kterými není bezpečné prolétat (např. kompresorové stanice, kde by díky upouštěný plyn do ovzduší mohl představovat riziko pro let)
 • Vertikální hranice bývají obvykle od země do určité výšky (podle potřeby)
 • Tímto prostorem je možné prolétnout bez jakéhokoliv povolení, ale důrazně se doporučuje těmto prostorům vyhýbat.


P – Zakázaný prostor

 • zřizuje se na místech, kde není žádoucí, aby se pohyboval letecký provoz -  z pravidla strategicky důležitá místa (např. Pražský hrad, Jaderné elektrárny apod.)
 • vertikální hranice bývají různé; ta spodní bývá od země
 • tímto prostorem není možné prolétnout


R – Omezený prostor

 • zřizuje se např. na vojenských střelnicích nebo místech, kde se často provádí výsadky, atd.
 • vertikální hranice bývají různé, ale vzhledem k povaze je spodní obvykle zem
 • aktivuje se např. při vojenských cvičeních (dělostřelecké cvičení, nácvik leteckých úderů)
 • podle druhů aktivace od těchto prostorů ATC zajišťují separace ostatního provozu (např. jedná-li se o střelecké cvičení, mohou letadla až na hranici tohoto prostoru, pokud se bude jednat však o vojenské letecké cvičení, je potřeba od tohoto prostoru udržovat odstup jako by to bylo další letadlo)
 • tímto prostorem je možné prolétnout na základě povolení zodpovědného stanoviště