Levé pozadí

Quick Reaction Alert

U 21. Základny taktického letectva v Čáslavi jsou vyčleněny vždy čtyři letouny JAS-39 Gripen do pohotovostního systému NATINAMDS, slangově označováno jako "ostrá" případně "ostrá hotovost".

Tato hotovostní letadla jsou nasazována převážně v případech, kdy civilní letoun nenaváže kontakt s orgány řízení letového provozu nebo naruší zakázaný prostor.Zakročování proti letadlům

Ve vzdušném prostoru České republiky bude zakročeno ve vzduchu proti letadlům, která:

– létají v zakázaných či omezených prostorech;

– neuposlechla pokynů stanoviště řízení letového provozu;

– provádějí zakázanou činnost.


Zakročování proti letadlu se používá pouze jako poslední možnost. Provádí-li se zakročování, omezuje se na zjištění identifikace letadla, pokud není třeba vrátit letadlo na jeho plánovanou trat’, směrovat je za hranice čs. vzdušného prostoru, odvést je od zakázaného, omezeného nebo nebezpečného prostoru nebo je instruovat k přistání na určeném letišti. Cvičné zakročování proti civilnímu letadlu je zakázáno provádět.
Manévr zakročování

Pro manévrování zakročujícího letadla je stanoven standardní způsob s cílem vyloučit jakékoliv nebezpečí pro letadlo narušitele. Tento způsob bere v úvahu omezené výkony civilních letadel, nutnost letět od letadla narušitele v takové vzdálenosti, která vylučuje nebezpečí sblížení, nutnost vyloučit křižování tratě letadla nebo provádění jakýchkoliv manévrů takovým způsobem, že by vzniklo nebezpečí ohrožení turbulencí za letadlem, zvláště, je-li letadlo narušitel lehké letadlo.


Způsob manévrování zakročujícího letadla při zjišt’ování identifikace letadla - vizuálně- je následující:

Fáze I
Zakročující letadlo se přibližuje k letadlu narušiteli zezadu. Vedoucí zakročujících letadel nebo zakročujícího letadla zpravidla zaujímá polohu vlevo, mírně nad a před letadlem narušitelem v prostoru výhledu pilota letadla narušitele zpočátku ve vzdálenosti ne menší než 300 m. Ostatní zúčastněná letadla musí být v dostatečné vzdálenosti od letadla narušitele, přednostně nad a za ním. Po srovnání rychlosti a zaujmutí polohy, je-li třeba, letadlo použije postup uvedený ve fázi II.

Fáze II
Vedoucí zakročujících letadel nebo zakročující letadlo se opatrně přibližuje k letadlu narušiteli ve stejné hladině do takové vzdálenosti, která je nezbytně nutná pro získání potřebných informací. Přitom musí dávat pozor, aby posádku nebo cestující letadla narušitele nepolekal a mít stále na vědomí, že manévr, který zakročujícímu letadlu připadá normální, může být ze strany cestujících a posádky civilního letadla považován za nebezpečný. Ostatní zúčastněná letadla zůstávají v dostatečné vzdálenosti od letadla narušitele. Po zjištění identifikace se zakročující letadlo vzdálí od letadla narušitele postupem uvedeným ve fázi III.

Fáze III
Vedoucí zakročujících letadel nebo zakročující letadlo se opatrně vzdálí od letadla narušitele mírným klesavým letem. Ostatní zúčastněná letadla zůstávají v dostatečné vzdálenosti od letadla narušitele a pak se připojí ke svému vedoucímu