Levé pozadí

Plánování letu

Všechny lety letectva AČR, s výjimkou letů SAR a letů k obraně vzdušného prostoru ČR, musí být plánovány.

Po dnech pracovního klidu nebo pracovního volna lze zahájit létání nejdříve v 0800 UTC. V den předcházející dnu pracovního klidu nebo pracovního volna se létá nejdéle do 1200 UTC. Výjimku tvoří lety na přepravu osob a materiálu a lety za účelem leteckého snímkování, na které se tato omezení nevztahují.- Tyto pravidla ovšem na síti nebudeme aplikovat.

Tratě letů v malých výškach plánovat tak, aby se omezil průlet nad městy a většimi sidlišti nad 10 000 obyvatel!

Na následujících řádcích bude nastíněno, jak správně vyplňovat IVAO FPL pro vojenské lety.


Plánování vojenských GAT letů

Posádky letadel AČR konající mezinárodní lety a vnitrostátní lety dle pravidel GAT se při vyplňování letového plánu řídí ustanoveními AIP ČR, část ENR 1.10, tedy standardním vyplňováním popsaným ZDE

V případě letů vládní důležitosti se do pole č.18 „other information“ vkládá indikátor STS/HEAD.

Vzorové vyplnění pro IFR let vládní důležitosti s premiérem na palubě:

alt


Plánování vnitrostátních OAT letů

Při plánování OAT letů se řídíme ustanoveními AIP ČR, část ENR 1.10, tedy standardním vyplňováním popsaným ZDE


Odlišnosti některých položek FPL:

Pole č.7 „aircraft identification“ - volací znak dle stanovených pravidel ZDE

Pole č.9 „number“ - při skupinových letech vložíme počet letounů ve skupině

Pole č.15 „route“ - V případě činnosti v pracovních prostorech (TRA/TSA/R) používáme indikátor STAY. Popsáno ZDE

Pole č.18 „other information“ - Trupové číslo letadla: "REG/9244"

Pole č.18 „other information“ - Taktické volací znaky vždy v plném znění: "CS/........"

Pole č.18 „other information“ - Index pilota: "RMK/PLTxxx MNM AMB" (zde uvedeme minimum dohlednosti posádky a letadla pomocí vojenských METAR kódů)

Pole č.18 „other information“ - Skupinové lety v indikátoru RMK/... uvedou i volací znaky a SSR kódy ostatních letadel ve formátu: "2ND MDEN12 A2446"

Pole č.18 „other information“ - Připadnou spolupráci se složkami taktického řízení (GCI/FAC) uvedeme v indikátoru RMK... způsobem: "COOP GCI"


Vzorové vyplnění pro dvojici Gripenů, letících z Čáslavi za IFR do prostoru LKTRA77 MILEVSKO:

alt

Lety, které nelze plánovat

Lety k obraně vzdušného prostotu (QRA = Quick Reaction Alert)

Pole č.15 „route“ - "QRA FLT"

Pole č.18 „other information“ - Vzor: "STS/ATFMX MARSA STATE REG/... OPR/CZECH AIRFORCE ORGN/LKPRYWYX RMK/PLTxxx MNM ... 2ND CF02 A1312"


Záchranářské lety

Pole č.15 „route“ - "DCT"

Pole č.18 „other information“ - "STS/SAR