Levé pozadí

Hlaskovaci abeceda a fráze

Anglická hláskovací abeceda a výslovnostslovo

výslovnostslovo

výslovnost

A

Alfa

alfa


N

November

november

B

Bravo

brávo


O

Oskar

oskar

C

Charlie

čárlí


P

Papa

papa

D

Delta

delta


Q

Quebec

kvébek

E

Echo

eko


R

Romeo

romeo

F

Foxtrot/Fox

foxtrot/fox


S

Sierra

sijera

G

Golf

golf


T

Tango

tengo

H

Hotel

hotel


U

Uniform

juniform

I

India

india


V

Victor

viktr

J

Juliet

džulijet


W

Whiskey

vysky

K

Kilo

kilo


X

X-ray

iks rej

L

Lima

lima


Y

Yankee

jenki

M

Mike

majk


Z

Zulu

zuluČíslice  a výslovnostčesky / anglicky

výslovnost

0

nula / zero

zirou

1

jedna / one

van

2

dva / two

3

tři / three

trý

4

čtyry / four

fór

5

pět / five

fájv

6

šest / six

siks

7

sedum / seven

sevn

8

osum / eight

ejt

9

devět / niner

nájnr
desetinná čárka

čárka / decimal

desiml

sto

sto / hundred

handrid

tisíc

tisíc / thousand

tauzndČtení čísel


Všechna čísla kromě čísel uvedených v odstavci "Vyjímky" se při vysílání vyslovují odděleně, po číslicích. Platí to zejména o následujících


Typ čísla

číslo

Správné čtení

Volací znak

DLH333

Lufthansa trý, trý, trý
Lufthansa tři, tři, tři

Letová hladina

FL100

flajt level van, zirou, zirou

Kurz

200

heding tú, zirou, zirou
kurz dva, nula, nula

Směr a rychlost větru

100/10

wind van, zirou, zirou degrees at van, zirou nots
vítr jedna nula nula stupňů o síle jedna nula uzlů

Kód odpovídaje

SQ7000

skvok sevn, zirou, zirou, zirou
skvok sedum, nula, nula, nula

Vzletové a přistávací dráhy

RWY24

ranvej tú, fór
dráha dva, čtyry

Nastavení výškoměru

Q1000

kjú en ejďž van, zirou, zirou, zirou
kvé en há jedna, nula, nula, nula

Výjimky:

  • výška nad hladinou moře
  • výška a oblačnost
  • dohlednost
  • dráhová dohlednost


Srozumitelnost vysílání

Kódová slova označující srozumitelnost vysílání


Česky

anglicky

nečitelné

unreadable

chvílemi čitelné

readable now and then

čitelné s obtížemi

readable with difficulty

čitelné

readable

dokonale čitelné

perfectly readable


Standardní výrazy

Tabulka slov, které mají standardizované významy. Pokud je vysílána zpráva určitého významu,

musí  být použito slovo/fráze odpovídající tomuto významu

fráze

význam

Česky

anglicky


Ano

affirm

ano

čekejte

stanby

čekejte zavolám vás

jak slyšíte

how do you read


mezera

break

vyznačení oddělení dvou částí zprávy pro jedno letadlo

mezera mezera

break break

vyzačení oddělení zpráv vysílaných pro různá letadla

mluvte pomaleji

speak slower

snižte rychlost vaši řeči

monitorujte

monitor

pslouchejte na kmitočetu

negativ

negativ

ne/není potvrzeno/není správně

nejsem schopen

unable

nemohu splnit žádost/instrukci/povolení

opakuji

I say again

opakuji pro objasnění nebo zdůraznění

opakujte

say again

opakujte vše/část vašeho vysílání

opakujte zprávu

read back

opakujte zpět vše/určitou část této zprávy přesně tak, jak byla přijata

oprava

correction

v této zprávě byla chyba, správně znění jě…

ověřte

verify

ověřte a odsouhlaste dle odesílatele

oznamte

report

předejte mi následující informaci

potvrďte

acknowledge

potvrďte, že jste zprávu přijal a rozuměl ji

potvrzuji/potvrďte

confirm

požaduji ověření povolení/instrukce/opatření/informace

povoleno

cleared

oprávněn pokračovat za určitých podmínek

provedu

wilco

rozumím vaši zprávě a budu podle ní postupovat

přejděte

contact

navažte radiové spojení s…

rozumím

roger

přijal jsem vše z vašeho posledního vysílání

schváleno

approved

povolení pro požadovaný úkon je schváleno

slova dvakrát

words twice

a) spojení obtížné, vysílejte každé slovo nebo skupinu slov dvakrát, b) kvůli obtížnosti spojení vysílám každé slovo nebo skupinu slov v této zprávě dvakrát

správně

correct

správné/ě, přesné/ě

udržujte

maintain

pokračujte v souladu s danými podmínkami

vysílejte

go ahead

pokračujte ve vysílání

zkontrolujte

check

prověřte systém nebo postup

znovu povoleno

recleared

vaše předcházející povolení bylo změněno a toto nové povolení nahrazuje vaše předcházející povolení nebo jeho část

zrušte

cancel

anulujte předcházející vyslané povolení

žádám

request

rád bych věděl/žádám obdržet