Levé pozadí

Řízení letového provozu

(též ATC z anglického air traffic control) je služba řízení, a také podávání rad a informací pro zajištění bezpečného a plynulého toku letového provozu. V reálném provozu v Česku tuto službu zajišťuje Řízení letového provozu České republiky státní podnik. Řídící letového provozu nesou osobní zodpovědnost za životy lidí v letadlech. Musí zvládat stres, umět rychle reagovat a rychle se rozhodovat.

Při hustotě letového provozu, která dnes existuje, je bezpodmínečně nutné, aby se celý provoz rozprostřel mezi několik desítek lidí v rámci našeho státu, z nich každý má na starost daný prostor - říkáme mu prostor odpovědnosti. Veškeré stupně řízení jsou si rovnocenné a každý má svá specifika. Stejně tak i každé letiště má své postupy.

Obrazně řečeno na "nejnižším stupni řízení" je řídící věž. Je to stanoviště, jehož prostorem odpovědnosti je samotné letiště a vzdušný prostor kolem něj do vzdálenosti přibližně 8 námořních mil a do nadmořské výšky cca 5000 stop (označujeme jej jako CTR). Nad tímto prostorem se nachází tzv. koncová řízená oblast (TMA), která kupříkladu v Praze jest prostorem o poloměru přibližně 35 námořních mil od Prahy a sahající do letové hladiny 165. Tento prostor, vzhledem k hustotě provozu, je ještě dělen horizontálně i vertikálně, ale této tématice se budeme podrobně věnovat v sekci "přibližovací služba řízení". Nad a kolem tohoto prostoru je tzv. Letový informační region (FIR), který je prostorem odpovědnosti oblastních řídících a jejich náplní práce je zejména zajišťovat bezpečnost letadel naši republikou prolétajících. Tento prostor, až na pár výjimek, kopíruje naší státní hranici a sahá do letové hladiny 660 (což je prakticky hranice vesmíru). Tento prostor, vzhledem k hustotě provozu, je ještě dělen horizontálně a vertikálně, ale této tématice se budeme podrobně věnovat v sekci "oblastní služba řízení".

Tzv. regionální letiště, kde ŘLP ČR s.p. poskytuje službu řízení (tj. Karlovy Vary, Ostrava a Brno), mají taktéž svá specifika a místní postupy, jejichž popis budete mít možnost nastudovat v k tomu určených dokumentech.

Místní postupy má i největší mezinárodní letiště v Česku, tedy Praha a postupy pro řízení budou taktéž k nalezení v k tomu určených materiálech.
ridici_letoveho_provozu