Levé pozadí

ATIS

L1 - ATIS - Informace ATIS

Definice a použití

ATIS je zkratka pro Automatic Terminal Information Service

ATIS je krátká zpráva, která shrnuje základní aktuální informace o letišti. Účelem ATISu je ušetřit řídícímu neustále opakování stejných informací pokaždé, když jej kontaktuje pilot.

ATIS je identifikován jedním písmenem a platí dokud v něm není potřeba udělat nějakou zásadní změnu (nová dráha v používání, změna počasí, porucha zařízení, atd.)

První ATIS dne je identifikován jako INFORMACE ALPHA, druhý ATIS bude INFORMACE BRAVO, poté CHARLIE, DELTA, atd... Po ATISU ZULU následuje opět ALPHA.

Obsah ATISu (ve skutečnosti)

Každé letiště má svůj vlastní ATIS, jeden ATIS nesmí obsahovat informace o více letištích. ATIS je obvykle nahrán řídícím pracoviště GROUND a je neustále vysílán na specifické frekvenci, která je vyznačena na přibližovacích mapách. Zpráva ATIS obsahuje:

jméno letiště, identikační kód zprávy ATIS a čas (v UTC)

používaná přibližovací procedura

dráha v používání a podmínky na dráze

transition level

jiné relevatní informace (pohyb ptactva, radiomajáky mimo provoz, atd.)

meteorologické informace včetně větru, viditelnosti, oblačnosti, teploty, rosného bodu a tlaku

důležité meteorologické fenomény (dešťové přeháňky, sníh)

specifické instrukce (např. omezení rychlosti)

ATIS obvykle končí slovy "Advise controller you have information x at initial contact". Toto umožňuje řídícímu zjistit, zda pilot má aktuální informace o letišti.

Příklad:

This is Paris-Charles de Gaulle information Mike recorded at 1800 zulu.
Landing runway 27R, departure runways 26R/26L.
Transition level 60.
Locator CGO unserviceable.
Wind 300°/9kt, visibility 10 km or more, ceiling scattered at 12000 ft, temperature 24, dew point 11, QNH 1018.
Advise controller you have information Mike on initial contact.

Obsah ATISu (ve virtuálním světě)

Zpráva ATIS na síti IVAO je poněkud odlišná od té v realitě. Především je třeba řící, že při virtuáním létání má každý řídící svůj ATIS, který je vysílán v textovém módu:

pokud pilot vybere řídícího v menu ATC directory

pokud si pilot ATIS vyžádá pomocí příkazu .atis XXXX_XXX zapsaného do příkazového řádku Squawkboxu/IVAPu

pokud si pilot ATIS vyžádá pomocí ACARS menu v IVAPu

pokud si řídící ATIS vyžádá pomocí příkazu .atis XXXX_XXX zapsaného do příkazového řádku ProControlleru/IVACu (např.: .atis LKAA_CTR)

pokud si řídící ATIS vyžádá pomocí menu v ATC boxu v IVACu

Také obsah zprávy je odlišný od reálného ATISu. Jelikož Squawbox 2.3 a novější obsluhuje automaticky kanály Roger Wilco, měla by hned první řádka ATISu obsahovat informace o používané IP adrese a kanále pro RW. Vlastní ATIS se liší dle pozice řídícího:

DEL - GND - TWR - APP

Adresa serveru a kanálu TEAM SPEAK

Identifikace ATISu a čas vydání (v UTC)

Dráha v používání

Povětrnostní podmínky (kopie aktuálního METARu)

Převodní výška/hladina

Specifické instrukce (např. rychlostní omezení)

Většinou ATIS končí slovy: "Confirm information x on initial contact", což umožní řídícímu ověřit si, že pilot má aktuální informace k dispozici.

CTR - FSS

V reálu tyto pozice neposkytují ATIS. Ve světě IVAO je tedy nahrazen zjednodušeným ATISem obsahujícím pouze nejnutnější data:

Adresa serveru a kanálu Team Speak

Specifické instrukce (např. rychlostní omezení)

Příklady:

de2.ts.ivao.aero/LFPG_APP
This is Charles Degaule information CHARLIE recorded at 1800z
Landing runway 27/26L, Take-off runway 27/26R
LFPG 281800 30009 9999 SCT120 24/11 Q1018 NOSIG
Transition Level 60/Transition altitude 6000ft
Confirm information CHARLIE on initial contact

de3.ts.ivao.aero/EDMM_CTR
Munich Radar, expect 15 minutes delay due to heavy traffic in EDMM

Tvorba ATISu v IVAC

klikněte na tlačítko ATIS

vyplňte údaje a dejte OK

označení informace se vám generuje automaticky a mění se s každou novou zprávou METAR nebo s úpravami údajů v informaci ATIS

Po připojení bude ATIS k dispozici všem pilotům a řídícím.

Poznámky k metaru:

METAR k příslušné pozici je automaticky zobrazen po nalogování v levém horním rohu

METAR není nutné vkládat, je vložen automaticky