Levé pozadí

Volací znak

Volací znak má stejně jako snad úplně všechno v letectví předpis (L-Frazeologie, Část II/D.).


Typy volacích znaků:


Typ 1) – skupina písmen a/nebo číslic, odpovídající poznávací značce letadla, nebo


Typ 2) – radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následují poslední čtyři znaky poznávací značky letadla;


Typ 3) – radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následuje označení letu.

___________________________________________________________________________

Typ 1)

OK značí příslušnost letounu k ČR, resp. nám říká, v leteckém rejstříku jakého státu je letadlo zapsáno.


ppp jsou písmena přidělena daným leteckým rejstříkem. Poletíte-li sami za sebe, stačí opsat poznávací značku, nebo není-li to proveditelné (někdou s tímto volacím znakem na síti už je), volíme alternativní značku a místo ppp můžeme použít libovolnou kombinaci písmen (např. zkratku našeho jména, apod.). Poletíte-li se zahraničním strojem, platí pro něj totéž, avšak státní příslušnost nemusí být charakterizována dvěmi písmeny (např. Německo má poznávací značky letadel D-pppp).


čččč nebo čč jsou čísla, které taktéž přiděluje letecký rejstřík a jsou na poznávací značce letadla. Jejich volba je stejná jako u ppp, tedy podle poznávací značky letadla, popř. vlastní volbou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a)

Motorová letdla (Cessna 150, 172, 182, Zlín Z-43, 142 apod.) jsou takzvaná dospělá letadla. Poznávací značka letadla registrovaného v ČR se skládá z těchto částí:


OK-ppp

Příklad: OKABC [oskar kilo alfa bravo čárlí]


Zkrácený volací znak: složen z prvního a posledních dvou písmen

Příklad: OBC [oskar bravo čárlí]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ultralehká letadla (kategorije ULL, tzn do vzletové hmotnosti max. 450kg) typu Eurostar, DynAero apod. mají v ČR přiděleno následující:

OK-ppp čč


Příklad: OKABC12 [oskar kilo alfa bralo čárlí jedna dva]


Zkrácený volací znak: složen z prvního, třetího a pátého písmene a obou číslic

Příklad: OAC12 [oskar alfa čárlí jedna dva]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Kluzáky mají přidělenou poznávací značku podle vzoru:

OK-čččč

Příklad: OK1234 [oskar kilo jedna dva tři čtyry]


Zkrácený volací znak: prvé písmeno nebo číslice a nejméně poslední dvě písmena nebo číslice volacího znaku

Příklad: O34 [oskar tři čtyry]

O234 [oskar dva tři čtyry]

___________________________________________________________________________

Typ 2)

S tímto se na síti zřejmě nesetkáte a častější je následující typ (Typ 3). Nicméně pro názornost.


PPP je označení provozovatele, pppp jsou poslední čtyři písmena poznávací značky letadla.


PPP pppp


Příklad: VRG PVMA [varig papa viktor majk alfa]


Zkrácený volací znak: identifikace provozovatele letadla a nejméně poslední dvě písmena volacího znaku


Příklad: VRG MA [varig majk alfa]

VRG VMA [varig viktor majk alfa]

___________________________________________________________________________

Typ 3)

Narozdíl od typu 1) jsou zde zavedeny třípísmenné kódy provozovatele, kde se písmena nevyslovují jednotlivě pomocí hláskovací abecedy, ale vyslovuje se celý kód, jako takový (stejně jako u Typu 2). Např. DLH - Lufthansa [lufthanza], AFR - Air France [ér fráns] nebo taky CSA - CSA Lines [sí es ej/čé es á] a třímístný nebo čtyřmístný kód letu (linky)


Příklad: CSA123 [čé es á jedna dva tři],

DLH12B [lufthanza jedna dva bravo],

AFR3648 [ér fráns tři šest čtyry osm]


Zkrácený volací znak: NEAPLIKUJE SE

___________________________________________________________________________
pozn.: zkrácený volací znak můžeme použít pouze v případě, jsme-li tak osloveni leteckou stanicí (stanovištěm ATS).

pozn.2: při navazování spojení letadlo musí použít úplný volací znak

pozn3: Pokud se rozhodnete používat volačku reálné letecké společnosti i když stejná existuje i virtuálně, nikdo Vám v tom nebrání. Na IvAu ovšem  existují i virtuální aerolinky, které nemají v reálném letectví svůj protějšek. Pokud tedy budete mít zájem použít jejich volací znak, bude  nutná příslušná  registrace nebo minimálně jejich souhlas.

Pozn4: na IvAu je zakázáno používat volačku AF1 (letadlo amerického prezidenta)