Levé pozadí

Základní poučky a postupy

-          Při vyplňování jména do formuláře pro připojení ONLINE do sítě, nepoužívejte ve jménu háčky a čárky. Systém na to není přizpůsoben a jméno se Vám pak může zobrazit dost zkomoleně.

-          Před připojením do sítě (ONLINE) se ujistěte, že nestojíte na dráze. Připojujte se vždy mimo dráhu, na odbavovací  či jiné odstavné ploše.

-          Před každým letem je nutno vyplnit a podat letový plán. Pokud tak neučiníte, systém Vás automaticky s textovým upozorněním krátce po vzletu odpojí od sítě.

-          V simulátoru si vypněte detekci havárie „Ignore crahes and damage“ (ve složce „Aircraft“.  Řada doplňkových scenerií letišť totiž obsahuje neviditelné předměty a po kontaktu s takovýmto objektem dojde k zresetování letu.

-          V simulátoru si vypněte  režim „Pause on task swich“ (ve složce „SETTINGS – GENERAL“). Pokud je tento režim aktivní, po každém otevření jiného okna ve Windows, je simulátor v pauze.

-          Systém každému pilotovi eviduje nalétaný čas. Pokud necháte v ONLINE režimu letadlo déle jak 30 minut ne letišti bez odletu, systém Vám vynuluje veškeré hodiny nalétané za daný den.

-          Je důrazně zakázáno používat volací znak AF1, USF1 (letadlo amerického prezidenta) stejně jako volací znaky všech letů, které byly předmětem únosu dne 11.9.2001

-          Lety nadzvukovou rychlostí podléhají přísným  pravidlům, tak do začátku ji raději nepoužívejte, vystavujete se vážným problémům

-          Do začátku, než zvládnete provoz na síti a pro základní výuku je vhodné používat pomalá letadla (Cesna 172, Zlín 142, BE58…)

-          Na Ivau si každý volí libovolnou denní dobu. Tato informace se nepřenáší dále a je to jen jeho vlastní záležitost. Je to z důvodu, že většina lidí se připojí večer a tím by se létalo v podstatě jen v noci