Levé pozadí

TCAS


Jedná se o protisrážkový systém  na palubě letadla a zkratka  TCAS znamená  Traffic alert and Collision Avoidance Systém . Účelem systému je varovat pilota před potenciálním nebezpečím srážky a vydání rady k vyhnutí alt


Ovládání:

1. STBY……..vypnout

TA ………..upozornění na provoz

TA/RA….…rada k vyhnutí


2. volba dosahu  v rozmezí 3 – 40 nm


3. NORM …..

ALL ……… všechen provoz

ABV……… všechen provoz  nad

BLW………všechen provoz  pod


4. SNDon……zvuk zapnut

SNDoff……zvuk vypnut

 

TA - TRAFFIC ADVISORY - Upozornění na provoz

Okolní provoz je  zobrazen žlutě je s vertikálním rozdílem +/- 1200 ft a TCAS spočítá cca 20-45 vteřin do nárazu (podle výšky). Také k němu může dojít, pokud se letadla dostanou do takzvané T/A ochrané zóny, která činí (opět podle výšky) 0,1NM až 1NM.
Je vydán zvukový signál TRAFFIC TRAFFIC TCAS varování v žádném případě neznamená pokyn k úhybným manévrům, slouží k tomu, aby se pilot připravil, že může následovat RESOLUTION ADVISORY (rada k vyhnutí).

 

TA/RA - RESOLUTION ADVISORY - Rada k vyhnutí

Provoz  je v tomto případě zobrazen červeně a  je +/- 300 ft a čas do nárazu je menší než cca 20-30 vteřin (podle výšky). Také k němu může dojít, pokud se letadla dostanou do takzvané R/A ochrané zóny, která činí (opět podle výšky) 0,066 NM až ,12 NM.
Je vydáván zvukový signál CLIMB CLIMB nebo DESCENT DESCENT a pak případné další příkazy upřesňující instrukce; můžete ho umlčet dvojklikem v okně TCAS.

Když je vydáno R/A (rada k vyhnutí), proveďte neprodleně odpovídající manévr k odvrácení kolize a informujete řídícího s použitím fráze TCAS R/A.

poznámka : v reálu  jsou 2 typy TCASu

TCAS 1, vydávající pouze informaci o provozu (TA)

TCAS 2, vydávající jak informace o provozu, tak rady k vyhnutí (TA/RA).


TCAS v IvApu obsahuje jak TA tak RA. Proto  můžeme říct, že TCAS v IvApu je ekvivalent k reálnému TCAS 2.

Provoz se zobrazuje jako malé kosočtverce s čísly udávajícími jejich relativní výšku od vás – například:


-012 = 1200 ft níže
+121 = 12100 ft výše

Podrobněji   viz manual k IvApu


TCAS je pevnou součástí Ivapu. Budete ho mít vždy k dispozici pro jakýkoli typ letadla chcete, i když v reálném letadle žádný není. Sami se rozhodněte, jestli ho chcete používat nebo ne s ohledem na typ letadla a na úroveň realismu, kterou hledáte. Pro letadla těžší 17 tun, nebo s kapacitou více jak 19 pasažerů s turbínovým pohonem, je ovšem povinný.

Je to velmi užitečný pomocník, pokud prostor kolem Vás není řízen a jste odkázáni sami na sebe.