Levé pozadí

Odpovídač SSR

Pro účely identifikace, jsou letadla vybavena přístrojem zvaným odpovídač sekundárního radaru (angl. Transponder). Odpovídač je přístroj odpovídající na elektroimpulzní dotazy vysílané pozemními čidly sekundárního radaru SSR. Součástí těchto odpovědí je, mimo jiné, 4 ciferný kód, zvaný SQUAWK, který umožňuje řídícímu identifikovat letadlo na obrazovce radaru. Přidělením kódu, může řídící identifikovat letadlo, skupinu letadel nebo typ letu. Kódy také umožňují řídícímu snadněji rozlišit letadlo deklarované jako letadlo např. v nouzi. Každá číslice kódu představuje číslo od 0 pouze do 7. Celkem od 0000 do 7777 je k dispozici 4096 kódů. Na následujících řádcích se budeme věnovat právě způsobům přidělování těchto kódů.


» Postupy přidělování kódů SSR « » Pomůcka k vytisknutí «Typy odpovídačů SSR

N = Odpovídač není na palubě
A = mód A - Pouze informace o identifikaci letadla
C = mód C - Identifikace letadla společně s informací o standardní tlakové výšce
S = mód S - Selektivní mód s vysíláním tlakové výšky a identifikace letadla
X = mód S bez tlakové výšky a bez identifikace letadla
I = mód S bez tlakové výšky, s vysíláním identifikace letadla
P = mód S s vysíláním tlakové výšky ale bez identifikace letadla

Nouzové kódy

V první řadě je třeba zmínit existenci tří nouzových kódů, které nastaví velitel letadla a jimiž upozorní ŘLP o stavu nouze. Po nastavení těchto kódů na palubě letadla se na obrazovce SSR cíl zvýrazní a je doplněn definicí o jaký typ nouze se jedná.

7500 = Nezákonné vměšování do plánovaného letu (např. únos, přepadení)
7600 = Porucha rádiového spojení
7700 = Všeobecná tíseň

Simulace únosů letadel je na síti IVAO přísně zakázána, tudíž nastavení kódu 7500 je trestáno odpojením ze sítě!!!

Zvláštní kódy

1000 = Indikační kód módu S (přiděluje ŘLP pouze letounům vybaveným módem S - v zobrazení IVAc cíle bez symbolu dolaru)
2000 = Neřízený let IFR (nastaví velitel letadla)
7000 = Neřízený let VFR (nastaví velitel letadla)
0040 = Let za účelem pátrání a záchrany letadel (nastavuje velitel letadla z vlastního rozhodnutí, pokud ŘLP nestanoví jinak)
0041 - 0044 = Let za účelem pátrání a záchrany letadel (přiděluje ŘLP)
0045 = let pro záchranu lidského života (nastavuje velitel letadla, pokud ŘLP nestanoví jinak)
0046 - 0047 = Let pro záchranu lidského života, přiděluje ATC, odpovídá-li to účelu letu
0052 - 0053 = Lety vrtulníků Policie ČR ve dne (nastavuje velitel letadla, pokud ŘLP nestanoví jinak)
0054 - 0055 = Lety vrtulníků Policie ČR v noci (nastavuje velitel letadla, pokud ŘLP nestanoví jinak)
0056 - 0057 = Lety Úřadu pro civilní letectví, ověřovací lety (přiděluje ŘLP)


Postupy přidělování kódů SSR


Transitní lety IFR - mezinárodní odlety / přílety / přelety
Domácí lety IFR
ZpůsobPoznámkaRozsah
Automaticky Přiděluje TempESUP
1401 - 1477
Manuálně 5170 - 5177
6620 - 6637


Lety IFR/VFR uvnitř CTA 2 Brno a CTA 2 Ostrava
ZpůsobPoznámkaRozsah
Manuálně Např.: let LKTB-LKMT 0020 - 0037


Traťové lety VFR
ZpůsobPoznámkaRozsah
Manuálně
3330 - 3344


Vojenské lety
ZpůsobPoznámkaRozsah
Manuálně Lety řízené ŘLP 2440 - 2447
Lety řízené CRC 2450 - 2457
Lety QRA 1311 - 1312


Místní lety
LetištěRozsah
LKPR 3310 - 3317
LKTB 3320 - 3337
LKMT 3345 - 3347
LKKV 3350 - 3351
LKPD 7020 - 7027
LKVO 3300 - 3302
LKCV 7040 - 7047
LKNA 7010 - 7017
LKKB 7070 - 7077