Levé pozadí

Změny ve výcviku řídících

Vážení přátelé,

ve středu 26.11.2014 proběhla porada členů výcvikového oddělení a vedení České divize IVAO. Hlavním předmětem této porady bylo ustanovení závěrečné podoby způsobu provádění tréninků, především co se týče absolutních nováčků.Zúčastnění:

Michal Vorel (CZ-DIR)
Tomáš Pešák (CZ-ADIR)
Jan Jelínek (CZ-TAC)
Jan Koranda (CZ-TA1)
Jan Podlipský (CZ-TA2)

Hlavní body nové metody tréninků:

- Instruktor nyní rozhoduje o tom, zda bude trénink veřejný, či nikoliv a jestli se bude konat na letišti určeném k základnímu výcviku.

- Letiště v Pardubicích bylo ustanoveno jako letiště určené pro základní výcvik. Na tomto letišti se student naučí základní principy a návyky při řízení běžného provozu na síti IVAO. Po absolvování tohoto tréninku bude již řídit na letišti dle vlastního výběru. Po celou dobu tohoto základního výcviku bude letiště kompletně uzavřeno, a povolení k letu obdrží pouze instruktorem určení piloti. Informace o plánovaném "uzavření" letiště bude včas oznámena přes NOTAM.

- Řídící mohou očekávat pravidelná přezkoušení z dané látky, a bude také kladen důraz na samostudium.


Ačkoliv je to v krátké době další změna, co se týče tréninků v naší divizi (doufáme, že již poslední), věříme, že tyto změny zvýší úroveň výcviku našich řídících a přinesou mnoho splněných ADC zkoušek.

Vaše výcvikové oddělení České divize IVAO