Levé pozadí

Virtuální letecká školka spuštěna

Vážení přátelé,

     dnešním dnem spouštíme očekávaný projekt Virtuální letecké školky.

     Jeho realizaci jsme Vám oznamovali po ukončení poslední virtuální letecké školy, která nebyla založena a řízena českou divizí IVAO. Dnes již dokážeme odpovědně říct, že česká divize se v budoucnu nebude podílet na jiném projektu letecké školy než na takovém, který sama založí a bude organizovat, neboť již několik opačných projektů nemělo dlouhé trvání a nepřineslo české divizi dlouhodobější užitek.

     Dnešním dnem se tedy pro začínající piloty české divize otevírají nové možnosti, jak s virtuálním létáním začít, jak se naučit základní dovednosti a vštípit si návyky, které budou využívat po celou svoji následující virtuálně leteckou kariéru.

     Virtuální letecká školka bude řízena tréninkovým oddělením staffu české divize, tedy lidmi, kteří mají k výuce začínajících pilotů a provádění tréninků a zkoušek nejblíže. Jejich cílem bude připravit začínající piloty na jejich první praktickou pilotní zkoušku do hodnosti Private Pilot, která je určitým milníkem ve virtuálně letecké kariéře pilota. V této fázi má pilot možnost sám sobě, ale i ostatním dokázat, že to s virtuálním létáním myslí vážně a že pro něj virtuální létání není pouhou hrou, ale i možností se něco nového naučit a schopností držet se při své zábavě nastavených a reálně užívaných pravidel a postupů. Následnému zvyšování ratingu pilotů a pokračování v jejich výuce se budou i nadále věnovat trenéři, kteří na poli tréninku působí již pěknou řádku dní. Projekt virtuální letecké školky by měl jejich práci alespoň částečně odlehčit a umožnit jim, aby se i mimo základní trénink mohli věnovat Vaší přípravě na zkoušky Senior Private Pilot a Commercial Pilot.

Webové stránky virtuální letecké školky naleznete na adrese www.letecka-skolka.cz.

     Za celý přípravný a realizační tým Virtuální letecké školky Vám přeji Vám spoustu nalétaných hodin a hodně zábavy. Pevně věřím, že naše Virtuální letecká školka bude přínosná pro spoustu nových pilotů v české divize a že bude v maximální míře splňovat jejich očekávání.

Lukáš Myška, CZ-DIR